Školní klub 5. – 9. ročník

Sdělení

* podepisujte vánoční prázdniny – viz tabulka v žákovské knížce (od 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018)

*13. 12. 2017 – nebude s. Markéta = sledujte nástěnku u velké herny

*Odchody ze školního klubu pište písemně

*každé pondělí v 7:50 hod. odchází všichni účastnici klubu na školní mši svatou

1.K a 2.Kplátek na prosinec

Obecné informace                       

Školní klub je pro účastníky od páté do deváté třídy.
Provoz klubu je od 13:45 hod. do 15:00 hod.
(v jiném čase je klub spojen s družinou – viz nástěnka u kabinetu ŠD/ŠK).
Aktuální pobyt klubu  – nástěnka u velké herny ŠD a ŠK/ I. patro.
Do školního klubu chodí účastníci na podkladě řádné přihlášky.
Podmínky omlouvání = písemně – třídnímu nebo s. Markétě.
Klub je otevřený i pro nepřihlášené žáky (poplatek – 15,-/den).
Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro
Pobyt klubu  od 13:45 hod. do 15:00 hod.:
dle nástěnky u velké herny
Pobyt klubu  od 15:00  do 16:00 hod.:
Po – Pá – malá herna /přízemí
Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt klubu viz nástěnka u velké herny.

Platby školního klubu na jedno pololetí

4-5 dnů – 300,- Kč
 1-3 dny  – 250,- Kč
ranní a volné hodiny – 150,- Kč
nárazový pobyt v klubu a v družině – 15,- Kč

Kontakt: S. Markéta
Mob.: 731 604 375
Email: husarikova(dej_zavinac)cmczs.org.