Školní klub 5. – 9. ročník

Sdělení

 

Vážení rodiče,

během tohoto týdne rozdáváme dětem Zápisní lístky do ŠD a ŠK na školní rok 2018/1019.

 Řádně vyplněný Zápisní lístek, prosím, pošlete po svém dítěti zpět nejpozději do 15. 6. 2018

                                      Děkujeme (-:

 

RODIČE POZOR!!!

 Od pátku (1. 6. ) do konce školního roku budou v pondělí a v pátek všechny děti

od 15 do 17 hodin  ve VELKÉ HERNĚ.

(pondělí a pátek bude malá herna od 15 do 17h. mimo provoz).

 

 

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšení bezpečnosti Vašich dětí, jsme přistoupili k drobným změnám, které se týkají omlouvání a předávání dětí.

Čtěte, prosím, pozorně: Důležité oznámení rodičům

ZL (Zápisní lístek) -aktuální

ZL (Zápisní lístek) pro rok 2018-2019

Oznámení o nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD a ŠK

Tabulka odchodů  2018-2019

V případě jakýchkoli nejasností, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle ve všední dny dopoledne +420 605 999 819

nebo odpoledne osobně v družině.

Děkuji Vám za spolupráci

Jana Ondrušková – vedoucí školní družiny

 

*Odchody ze školního klubu pište písemně(viz formuláře)

*každé pondělí v 7:50 hod. se mohou děti z ranní družiny zúčastnit školní mše svaté

 

Obecné informace                       

Školní klub je pro účastníky od páté do deváté třídy.
Provoz klubu je od 12.40(13.45) hod. do 15:00 hod.
(v jiném čase je klub spojen s družinou – viz nástěnka u kabinetu ŠD/ŠK).
Aktuální pobyt klubu  – nástěnka u velké herny ŠD a ŠK/ I. patro.
Do školního klubu chodí účastníci na podkladě ZL (Zápisní lístek)-aktuální

ZL (Zápisní lístek) pro rok 2018-2019
Podmínky omlouvání = písemně:

Oznámení o nepřítomnosti žáka v ŠD a ŠK

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD a ŠK – třídnímu nebo vychovatelce Janě Ondruškové
Klub je otevřený i pro nepřihlášené žáky (poplatek – 15,-/den).
Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro
Pobyt klubu  od 13:45 hod. do 15:00 hod.:
dle nástěnky u velké herny
Pobyt klubu  od 15:00  do 16:00 hod.:
Po – Pá – malá herna /přízemí
Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt klubu viz nástěnka u velké herny.

Platby školního klubu na jedno pololetí

4-5 dnů – 300,- Kč
 1-3 dny  – 250,- Kč
ranní a volné hodiny – 150,- Kč
nárazový pobyt v klubu a v družině – 15,- Kč

Kontakt: Jana Ondrušková

ondruskova@cmczs.cz