English festivals in English lessons

Anglické svátky v hodinách angličtiny
Kromě běžné výuky angličtiny máme pro žáky připravené speciální dvouhodinovky, ve kterých na vlastní kůži prožijí aktuálně slavené svátky, například: Thanksgiving Day, All Saints´ Day, Christmas, Saint Valentine´s Day and Saint Cyril and Methodius´ Day, Saint Patrick´s Day, Easter.

Žáci procházejí trasou, na které je pro ně připravena spousta aktivit. Celý festival žáci prožívají v kostýmech, které si sami připraví. Klademe důraz, aby pracovali ve skupinách. Nepřízeň počasí nehraje roli, protože vše probíhá ve velkém sále školy.

Na závěr festivalového dne je pro žáky připraveno bohaté občerstvení. Nejúspěšnější skupina je odměněna.

Fotogalerie