První svaté přijímání

V neděli 27. května 2018 v den Slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo sedmnáct dětí k prvnímu svatému přijímání. Děti se připravovaly od podzimu pravidelnou účastí na nedělní mši svaté a od ledna se pravidelně setkávaly s panem farářem po nedělní mši svaté v kostele, kde probíhala příprava. Děti z naší školy, které patří do jiných farností, přistoupí k prvnímu svatému přijímání ve svém kostele. Příprava je pro děti od třetí třídy a výše. Fotografie ke zhlédnutí zde.