Pedagogičtí pracovníci

Bc. Erik Berger
Tv, SP
berger@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Anežka Bieberová
7.B, NJ, UK, OV, NV, SP
bieberova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Mgr. Jana Borkovcová
8.B, M, Mc
borkovcova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Bc. Pavla Braunerová
asistent pedagoga
braunerova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Ing. Mgr. Blanka Březinová
M, F, Nv
brezinova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Jindra Cihlářová
5.C
cihlarova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Jaroslava Crhová
3.A
crhova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Martina Hálová
asistent pedagoga
halova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Jarmila Horová
1.B, VV
horova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Dagmar Hrazdilová
asistent pedagoga, PČ
hrazdilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Anna Hunčová (s. Simeona)
školní družina
huncova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Marie Husaříková (s. Markéta)
školní klub
husarikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

PhDr. Klára Chlupová
9.A, ČJ, ČJc, FJ
chlupova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Bc.A Klára Jandová
HV
jandova@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Ludmila Judasová
školní družina
judasova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Lucie Kabátková
9.B, ČJ, UK, VV
kabatkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Mgr. Petr Kolář
8.A, D, Z, TV
kolar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Stanislava Kořenková
ČJ, ZŽS, TV
korenkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Magdaléna Kratochvílová (s. Immaculata)
AJ
kratochvilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Miroslava Kučerová
1.C, HV
kucerova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Zdeňka Kyseláková (s. Mlada)
NV
kyselakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Marika Lažková
školní psycholog
lazkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Mgr. Milena Levíčková
5.A
levickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Libor Marek
INFp
marek@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Mgr. Gabriela Mlčáková

mlcakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Andrea Navrátilová
6.A, AJ, AJk, OV
anavratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Lenka Navrátilová (s. Edita)
AJ
navratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Hana Nová
CH
nova@cmczs.cz
tel.: 543 425 213

Mgr. Zdenka Nováková
3.B
novakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Josef Novotný
NV
beppe@seznam.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Vladimíra Odehnalová
M, TV
odehnalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 219

Jana Ondrušková
vedoucí školní družiny
ondruskova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Martina Oškerová
6.B, AJ, D
oskerova@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Michaela Přehnalová
asistent pedagoga
prehnalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Jana Poulová
M, F, Inf, Z
poulova@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Bc. Kateřina Rezková
asistent pedagoga
rezkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Bohuslava Rousová
4.C
rousova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Alena Skálová
5.B, D, NJ
skalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Kateřina Slavíčková
školní družina
slavickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Jana Slavíková
2.C
slavikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Jaroslava Smutná
7.A, NJ, EV, UK, VV, OV
smutna@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Dis. Natalie Šalandová
asistent pedagoga
salandova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Hedvika Šebková
2.A, PČ
sebkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Dagmar Ševčíková
AJ, VV
sevcikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Ludmila Šimšíková (s. Hedvika)
1.A, koordinátor ŠVP
simsikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Oldřiška Špačková
školní družina
spackova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

PaedDr. Eva Šťastná
4.B, HV
stastna@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Monika Šulová
asistent pegagoga
sulova@cmczs.cz
tel.:

Mgr. Anežka Trumpešová (s. Stanislava)
školní družina
trumpesova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Veronika Vejlupková
Inf
vejlupkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Pavlína Vojtěchová
ČJ
vojtechova@cmczs.cz
tel.: 543 425 214

Mgr. Tereza Zahradníková
školní sružina
zahradnikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Hana Zavadilová
4.A
zavadilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Mgr. Klára Zelinková
2.B, Inf
zelinkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229