Podporované akce:

  • adaptační kurzy
  • školní soutěže: pěvecké, matematické, dějepisné, sportovní, jazykové, biblická…
  • mikulášská nadílka
  • lyžařský výcvikový kurz (příspěvek pro sociálně slabší žáky)
  • školy v přírodě, školní výlety (příspěvek pro sociálně slabší žáky)
  • karneval ŠD
  • Den dětí
  • Slavnost sv. Cyrila
  • jiné

Číslo účtu, na který můžete posílat finanční příspěvky :
KB Brno-město 27 – 485 080247/0100

Přihlášky k členství v občanském sdružení jsou k dispozici v kanceláři školy.