Základní informace o stravování pro žáky a zaměstnance školy pro školní rok 2023/24 (přihláška ke stravování od 1.9. 2023).

Přihláška pro žáky ke stravování od 1. 9. 2023
Základní_informace o školním stravování CMcZŠ Lerchova + přihláška ke stravování 2023

 

Přihláška pro zaměstnance školy ke stravování od 1. 9. 2023
Základní informace o stravování pro zaměstnance CMcZŠ Lerchova + přihláška ke stravování 2023