Mistři hlavolamů

V tomto školním roce probíhal 3. ročník soutěže Mistři hlavolamů. Tato soutěž je určena žákům 2. stupně naší školy, kteří rádi přemýšlí a řeší číselné a obrázkové hlavolamy. Soutěž má celkem 5 kol. Bližší informace o soutěži najdete na paravanu ve 3. patře školy a zde.

Výsledky a celkové pořadí

Letošní 3. ročník soutěže už skončil. Výsledky posledního 5. kola a celkové pořadí soutěžících najdete na paravanu ve 3. patře školy. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání diplomů, čestných uznání a cen těm, kdo se zúčastnili alespoň dvou kol soutěže, proběhne v úterý 22. května v 9:40 (o přestávce po 2. vyučovací hodině) v sále školy.

5. kolo – ABC pohled

Poslední letošní hlavolam měl název ABC pohled. Jeho úkolem je doplnit do mřížky písmena A, B a C tak, aby bylo splněno několik pravidel. Podrobná pravidla hlavolamu, ukázku řešení, tip (radu) k řešení a zadání soutěžních úloh najdete zde.

4. kolo – Hvězdy

Ve 4. kole, které proběhlo na přelomu března a dubna, jste mohli řešit hlavolam Hvězdy. Do mřížky se v něm zakreslují hvězdy tak, aby bylo splněno několik pravidel. Podrobná pravidla hlavolamu, ukázku řešení, tip (radu) k řešení a zadání soutěžních úloh najdete zde.

3. kolo – Pilulky

V únoru bylo možné řešit hlavolam 3. kola soutěže s názvem Pilulky. V mřížce s čísly je potřeba najít šest obdélníkových pilulek s různými číselnými hodnotami a zbývající políčka mřížky začernit. Podrobná pravidla hlavolamu, ukázku řešení, tip (radu) k řešení a zadání soutěžních úloh najdete zde.

2. kolo – Potrubí

Na přelomu listopadu a prosince proběhlo 2. kolo soutěže s názvem Potrubí. Jak název napovídá, do mřížky je potřeba zakreslit, kudy vede potrubí, jehož části už jsou v mřížce vyznačené. Podrobná pravidla hlavolamu, ukázku řešení, tip (radu) k řešení a zadání soutěžních úloh najdete zde.

1. kolo – Postupné sudoku

V 1. kole jste mohli řešit hlavolam Postupné sudoku. Do mřížky se v něm doplňují čísla podle základního pravidla sudoku, navíc jsou v něm silnějším ohraničením oddělena políčka, která obsahují čísla jdoucí hned za sebou. Podrobná pravidla hlavolamu, ukázku řešení, tip (radu) k řešení a zadání soutěžních úloh najdete zde.

Archiv soutěže Mistři hlavolamů

MH 2016/2017 (2. ročník)