Školská rada

Složení školské rady CMcZŠ:

Zástupci nezletilých žáků
ŸMgr. Zuzana Benešová
ŸMgr. Klára Homolová
ŸLukáš Tuček, Dis.

Pedagogičtí pracovníci
ŸPhDr. Klára Chlupová
ŸMgr. Andrea Navrátilová
ŸMgr. Zdenka Nováková

Zástupci jmenováni zřizovatelem
Ÿs. Hedvika – Mgr. Ludmila Šimšíková
Ÿs. Michaela – Mgr. Hana Vlčková
Ÿs. Kristina – Mgr. Marie Jeřábková

Pro komunikaci se školskou radou využijte jednotný mail skolskarada@cmczs.cz.

Dokumenty Školské rady:
ŸJednací řád ŠR
ŸVolební řád ŠR

Zápisy z jednání

Školní rok 2022/2023

Zápis z jednání Školské rady 12.10. 2022

Školní rok 2021/2022

Zápis z jednání Školské rady 31.8. 2022

Zápis z jednání Školské rady 18. 5. 2022

Zápis z jednání Školské rady 14. 10. 2021