Probíhající projekty

Šablony ZŠ II – zjednodušené vykazování

Zdroj projektu: EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Společně rosteme pro život II
Celková částka: 1 777 421 Kč
Datum realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu – pozice školního psychologa
 • poskytnout dočasnou personální podporu – vytvoření pozice školního speciálního pedagoga
 • poskytnout dočasnou personální podporu – vytvoření pozice školního asistenta pro školní družinu a školní klub
 • prohloubit kvalitu práce pedagogického sboru prostřednictvím DVPP v oblasti  ICT
 • podpořit profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím koučinku
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem zavedením zájmových kroužků zaměřených rozvoj logického myšlení a problémové výuky (badatelský klub)

Šablony ZŠ – zjednodušené vykazování

Zdroj projektu: EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Společně rosteme pro život
Celková částka: 1 212 504 Kč
Datum realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu – pozice školního psychologa
 • poskytnout dočasnou personální podporu – vytvoření pozice školního asistenta
 • prohloubit kvalitu práce pedagogického sboru prostřednictvím DVPP v oblasti  čtenářské gramotnosti a společného vzdělávání
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem zavedením zájmových kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost a rozvoj logického myšlení

PROJEKT 1 + 1

Projekt 1 + 1 (anotace)

ERASMUS+

Erasmus+
CERTIFIKÁTY a slovní hodnocení
Europass Jazykové pasy účastnic
Europass Mobility všech účastnic
Erasmus+ prezentace
Autentické materiály – značky, nápisy
Výsledky projektu, diseminace…ve fotografiích
Výsledky hodnotícího dotazníku
Tipy na publikace
AUTHENTIC MATERIALS
Kratochvílová – hodnocení přínosu a kompetencí
Lipovská – hodnocení přínosu a kompetencí
Navrátilová, A. – hodnocení přínosu a kompetencí
Navrátilová, L. – hodnocení přínosu a kompetencí
Ševčíková – hodnocení přínosu a kompetencí

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

Uskutečněné projekty

eTwinning projekty 2015/2016
Čteme, mluvíme, rozumíme, v Evropě se domluvíme… (výzva č. 56 OPVK)
Přiložme ruku k dílně (výzva č 57. OPVK)
Rodilí mluvčí do škol
Olympijský víceboj
Patříme k sobě
Orientační dny Fryšták
EU Peníze školám
Projekt podporující národnostní menšiny v ČR
Ples pro Popelku 2010
Ples pro Popelku 2009