Sdělení pro školní rok 2019/2020:

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2019-2020

Informace o ŠD pro rodiče 2019-2020

 


 V úterý 21.5. proběhne v rámci družiny Sportovní den na Kraví Hoře od 13.30 do 15.00 hodin, pořádaný studentkami pedagogické školy Lerchova 63.
Prosíme, aby měly děti v tento den sportovní oblečení.
Děti, které mají v té době nějaký kroužek, zůstanou ve velké herně.
Prosíme o trpělivost při vyzvedávání.


3. a 4. června bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu školení celého pedagogického sboru.
V tento den bude provoz školní družiny zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin (při příchodu prosíme o sdělení přibližného odchodu dítěte-deníček, lísteček….).

Školní jídelna nevaří!
Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,

v úterý 9.dubna přijede do naší družiny http://www.mobilniplanetarium.cz/ .

Program trvá cca 45 min., stojí 60 Kč a proběhne v době od 12.45 do 15.00 (na tři skupiny-dle zájmu).

V případě zájmu, pošlete, prosím, návratku spolu s penězi.

Děkujeme (-:

 

 


PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATEK ZA ŠD A ŠK, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍV

                                                                                                           Děkujeme


Karneval 2019

Děkujeme za sponzorské dary do tomboly:

 

  RODIČŮM

                                                                                   

Fügner Café   Výsledek obrázku pro šálek kávy

Fügnerova 1a, Brno

Výsledek obrázku pro knihcentrum

   https://www.knihcentrum.cz/

 KARNEVAL

TÉMA: Hrdinové s SUPERhrdinové

Kdy? 24. 1. 2019 od 13. 30 do 15.00 hodin

Kde? sál školy

Pro koho? děti ze ŠD a ŠK

Vstupenka: něco do bufetu (sladkost-slanost)

Na sebe: maska

Prosíme rodiče o drobné dárky do tomboly pro děti

 


Prosíme rodiče, nedávejte dětem do družiny hračky. V hernách máme dost vyžití pro volný čas a zábavu. Pokud se i tak rozhodnete, že to dovolíte, je potřeba,aby si děti svoje věci hlídaly. Není v možnostech vychovatelek, aby toto zajišťovaly. 

                                                                                                                          Děkujeme za pochopení (-:


Prosíme rodiče o dobrovolný dar v podobě papírových kapesníků pro děti.

                                                                                                                                               Děkujeme (-:


Školní družina 1. – 3. ročník

Obecné informace:

Platbu ŠD na 2. pololetí prosím uhraďte na účet školy  1585747621/0100, pod v.s. Vašeho dítěte, t.j. třímístné číslo, které mu bylo přiděleno a Vám sděleno na třídních schůzkách.

Před toto číslo napište 333.

Příklad v.s.: 333123

Platbu, prosím, proveďte do 20. 2. 2019


Pobyt školní družiny a klubu:

 • ráno od 6:30 do 7:40 (pouze ve velké herně/I. patro);
 • po výuce do 15.00 = jsou účastníci rozděleni do oddělení (viz. rozpis pobytu);
 • odpolední – 15:00 – 16:00 = ve velké herně (I. patro) = 1. – 2. třída;

15:00 – 16:00 = v malé herně (za vrátnicí) = 3. – 9. třída;

16:00 – 17:00 = ve velké herně 1. – 9. třída.


Rozpis pobytu po výuce do 15.00 hod.

 

oddělení 1. 2. 3. 4. 5. 6.
třídy 1.A,B          1.A,C 2.A,B  2.A,C 3.A,B 3.A,C
vychovatel  

Zahradníková

 

Judasová Lerchová  Špačková  Kissová s. Simeona
pondělí 1.C 3.A 2.C 2.B MH VH
úterý 1.C VH 2.C 2.B MH 3.B
středa MH VH 2.C 2.B 4.B 3.B
čtvrtek VH MH/3.A 2.C 2.B 4.B MH
pátek 1.C 3.A VH 2.B MH 3.B

VH – velká herna (I. patro); MH – malá herna (za vrátnicí)


Vyzvedávání účastníků ze školní družiny a klubu:

 • po výuce = předává učitel doprovodu;
 • 13:30 – 13:45 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:00 – 15:10 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:10 – 17:00 = všechny děti jsou v hernách = doprovod si zazvoní do herny u vrátnice;
 • odchod ze školního klubu – dle písemných odchodů.
 • Dodržováním stanovených odchodů = pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Kontakt do ŠD/ŠK:

*pevná linka družiny a klubu – kabinet = 543 425 224

– velká herna = 543 425 226

– malá herna = 543 425 225

*Školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

 https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny


 1.  oddělení  Tereza Zahradníková  – část 1.A, 1.B
 2.  oddělení Ludmila Judasová červen-2.odd.  – část 1.A, 1.C
 3.  oddělení  Kristýna Lerchová – část  2.A, 2B
 4.  oddělení  Oldřiška Špačková – část 2.A, 2.C
 5.  oddělení  Ivana Kissová – část 3.A, 3. B
 6.  oddělení  Simeona Hunčová – část 3.A, 3. C  

 


Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do třetí třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:25 hod. – 7:40 hod. TV chvilka v tělocvičně
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče