Školní družina 1. – 3. ročník

 Tereza Zahradníková – část 1.A, 1.B

září 2. odd. – Ludmila Judasová  – část 1.A, 1.C

 Kristýna Lerchová část 2.A, 2B

Oldřiška Špačková – část 2.A, 2.C
Monika Šulová – část 3.A, 3. B

s. Simeona Hunčová – část 3.A, 3. C

KLUB 4. a 5. ročník + ll.stupeň
Jana Ondrušková – 4. A, B + 5. A, B, C + ll.stupeň

Sdělení:

ŠD a ŠK důležité 2018-2019

Informace o ŠD a ŠK 2018-2019

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do čtvrté třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:20 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:20 hod. – 7:40 hod. Tv chvilka v tělocvičně
8:00 hod. – 8:45 hod. pobyt v hernách  (pokud mají účastníci výuku na 2 hodinu)
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče