PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATEK ZA ŠD, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍV!!!  

 

Prosíme rodiče o dobrovolný dar v podobě papírových kapesníků pro děti.

                                                                                                                                               Děkujeme (-:

 


Školní družina 1. – 3. ročník

Obecné informace:

Platbu ŠD na 1. pololetí prosím uhraďte na účet školy  1585747621/0100, pod v.s. Vašeho dítěte, t.j. třímístné číslo, které mu bylo přiděleno a Vám sděleno na třídních schůzkách.

Před toto číslo napište 333.

Příklad v.s.: 333123

Platbu, prosím, proveďte do 20. 10. 2018

 

Pobyt školní družiny a klubu:

 • ráno od 6:30 do 7:40 (pouze ve velké herně/I. patro);
 • po výuce do 15.00 = jsou účastníci rozděleni do oddělení (viz. rozpis pobytu);
 • odpolední – 15:00 – 16:00 = ve velké herně (I. patro) = 1. – 2. třída;

15:00 – 16:00 = v malé herně (za vrátnicí) = 3. – 9. třída;

16:00 – 17:00 = ve velké herně 1. – 9. třída.

Rozpis pobytu po výuce do 15.00 hod.

 

oddělení 1. 2. 3. 4. 5. 6.
třídy 1.A,B          1.A,C 2.A,B  2.A,C 3.A,B 3.A,C
vychovatel Zahradníková

 

Judasová Lerchová  Špačková  Kissová s. Simeona
pondělí 1.C 3.A 2.C 2.B MH VH
úterý 1.C VH 2.C 2.B MH 3.B
středa MH VH 2.C 2.B 4.B 3.B
čtvrtek VH MH/3.A 2.C 2.B 4.B MH
pátek 1.C 3.A VH 2.B MH 3.B

VH – velká herna (I. patro); MH – malá herna (za vrátnicí)

 

Vyzvedávání účastníků ze školní družiny a klubu:

 • po výuce = předává učitel doprovodu;
 • 13:30 – 13:45 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:00 – 15:10 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:10 – 17:00 = všechny děti jsou v hernách = doprovod si zazvoní do herny u vrátnice;
 • odchod ze školního klubu – dle písemných odchodů.
 • Dodržováním stanovených odchodů = pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Prázdniny:

v době vedlejších prázdnin je provoz pouze pokud se přihlásí nejméně osm dětí do ŠD/ŠK;

 • o hlavních prázdninách školní družina na naší škole není.

Kontakt do ŠD/ŠK:

*pevná linka družiny a klubu – kabinet = 543 425 224

– velká herna = 543 425 226

– malá herna = 543 425 225

*Školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

 https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

Od 1. listopadu dochází ke změně vychovatelky v 5. oddělení

 

 1.  oddělení  Tereza Zahradníková – část 1.A, 1.B
 2.  oddělení Ludmila Judasová prosinec 2.odd. – část 1.A, 1.C
 3.  oddělení  Kristýna Lerchová část 2.A, 2B
 4.  oddělení  Oldřiška Špačková – část 2.A, 2.C
 5.  oddělení  Ivana Kissová prosinec 5.odd. – část 3.A, 3. B
 6.  oddělení  Simeona Hunčová – část 3.A, 3. C

Sdělení:

ŠD a ŠK důležité 2018-2019

Informace o ŠD a ŠK 2018-2019

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené účastníky od první do třetí třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25 hod. příchody účastníků, individuální činnost,četba,..
7:25 hod. – 7:40 hod. TV chvilka v tělocvičně
11:35 hod. – 13:30 hod. účastníci podle oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová  a rekreační činnost  (Tv, Vv, Lit.,)
13:30 hod. – 13:45 hod. odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00 hod. vycházka
15:00 hod. – 17:00 hod. účastníci v hernách – individuální činnost, čekání účastníků na rodiče