Sdělení pro školní rok 2024/2025:

ŠD a ŠK 2024-2025

Organizace ŠD a ŠK 2024-2025

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2024-2025

ZL ŠD (Zápisní lístek družina) 2024-2025

BELLhop Informace pro rodiče 2024-2025

 


Školní družina 1. – 3. ročník

Obecné informace:

Pobyt školní družiny (1.-3. třída)

 • ráno od 6:30 do 7:40 (8.45) ve velké herně (I. patro);
 • po výuce do 15.30  jsou děti rozděleni do oddělení (viz. rozpis pobytu);
 • odpolední 15:30 – 17:00  ve velké herně, malé herně a klubu (I. patro)

Rozpis pobytu po výuce do 15.30 hod. pro šk.rok 2023/2024

oddělění 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klub 1 Klub 2
třídy 1A+3B 1B+3B 1C+3A 2A/3C 2B/3A 2C+3C 4B+5B 4A+5AC
vych. Štěpánová Špačková Zemanová Dočková Vejvančická Zahradníková Slavíčková Šulová
PONDĚLÍ 1C 2B VH 2C 1A 2A 5A/A 5B
ÚTERÝ VH 2B 1C/3B 2C 1A 2A 4A 5B
STŘEDA 1C VH 3B 2C 1A 2A 4A 5B
ČTVRTEK 1C 1B/2B VH/3B 2C/VH 1A 2A/VH 4A 4A/5B
PÁTEK 1C 2B 3B 2C VH 2A 4A 5B

 


Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • po výuce  předává děti učitel doprovodu
 • 13:30 (po obědě) – 13:45  vyzvedávání z družiny pomocí čipů nebo samostatné odchody
 • 15:00 – 17:00 vyzvedávání z družiny pomocí čipů nebo samostatné odchody
 • Odchody s doprovodem není nutné hlásit písemně předem, dítě bude ve stanovené časy vydáno ihned po vašem avízu pomocí čipu
 •  Všechny samostatné odchody dětí je nutno oznámit písemně předem! Na telefonické omluvy nelze brát zřetel!!!
 • Dodržováním stanovených odchodů  pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

   


Kontakt do ŠD:

telefon do kabinetu   543 425 224

– velká herna   543 425 226

*Školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

 https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny


 

Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené děti od 1. do 3. třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25 (8.45-výuka na 8.55) příchody, individuální činnost,četba,..
7:25 hod. – 7:40  TV chvilka v tělocvičně
11:35 hod. – 13:30  děti  jsou rozděleny do oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová činnost
13:30 hod. – 13:45  odchod dětí domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00  vycházka nebo tématický program v oddělení dle ŠVP, individuální činnosti dle zájmu

15:00-15:30 odchody domů, volné činnosti
15:30 hod. – 17:00  děti jsou spojeny do VH, MH a Klubu individuální činnost, čekání na rodiče