Sdělení pro školní rok 2019/2020:

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2019-2020

Informace o ŠD pro rodiče 2019-2020

Organizace ŠD a ŠK 2019-2020


 Platbu ŠD a ŠK za 1. pololetí 500 Kč (pouze ranní ŠD 250 Kč), prosím, uhraďte na účet školy 1585747621/0100, pod v. s. dítěte, t. j. trojmístné číslo.

Před toto číslo napište 333.

Příklad v. s.: 333123

Platbu, prosím, proveďte do 18. 10. 2019 


Školní družina 1. – 3. ročník

Obecné informace:

Pobyt školní družiny (1.-3. třída)

 • ráno  od 6:30 do 7:40  ve velké herně (I. patro);
 • po výuce do 15.00  jsou děti rozděleni do oddělení (viz. rozpis pobytu);
 • odpolední  15:00 – 17:00  ve velké herně (I. patro)

Rozpis pobytu po výuce do 15.00 hod. pro šk.rok 2019/2020

 

oddělení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klub
třídy 1.A+3.r. 1.B+3.r. 1.C+3.r. 2.A 2.B+3.r. 2.C+3.r. 4.ABC+3.r.
vychovatel Špačková Lerchová s. Simeona Kissová Zahradníková Judasová Ondrušková
pondělí 1.B 1.A VH 3.C 2.C 4.A 2.A
úterý 1.B 1.A 1.C/4.B VH 2.C 2.B/4.A 2.A
středa 1.B VH 4.B 4.C/3.C 2.C 2.B/4.A 2.A
čtvrtek 1.B 1.A 4.B 3.C VH 4.A 2.A
pátek 1.B 1.A 1.C/4.B 3.C 2.C VH 2.A

 


Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • po výuce  předává učitel doprovodu;
 • 13:30 – 13:45  doprovod čeká ve vestibulu, děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:00 – 15:10  doprovod čeká ve vestibulu, děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:10 – 17:00  všechny děti jsou v hernách, doprovod si zazvoní do VH (velká herna) u vrátnice;
 •  Všechny samostatné odchody dětí je nutno oznámit písemně předem! Na telefonické omluvy nelze brát zřetel!!!
 • Dodržováním stanovených odchodů  pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme


Kontakt do ŠD:

telefon do kabinetu   543 425 224

– velká herna   543 425 226

– malá herna   543 425 225

*Školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

 https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny


 1.  oddělení Oldřiška Špačková – 1A+3.r. říjen 1.odd.
 2.  oddělení Kristýna Lerchová – 1B+3.r. říjen 2.odd.
 3.  oddělení  s. Simeona – 1C+3.r. říjen 3.odd.
 4.  oddělení  Ivana Kissová – 2A říjen 4.odd.
 5.  oddělení Tereza Zahradníková 2B+3.r. říjen 5.odd.
 6.  oddělení Ludmila Judasová 2C+3.r.  říjen 6. odd.

 


Provoz školní družiny

pouze pro přihlášené děti od první do třetí třídy
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25  příchody, individuální činnost,četba,..
7:25 hod. – 7:40  TV chvilka v tělocvičně
11:35 hod. – 13:30  děti  jsou rozděleny do oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová činnost
13:30 hod. – 13:45  odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00  vycházka nebo tématický program v oddělení, individuální činnosti dle zájmu
15:00 hod. – 17:00  děti jsou spojeny do VH individuální činnost, čekání na rodiče