Sdělení pro školní rok 2019/2020:

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2019-2020

Informace o ŠK pro rodiče 2019-2020


V úterý 21.5. proběhne v rámci družiny Sportovní den na Kraví Hoře od 13.30 do 15.00 hodin,  pořádaný studentkami pedagogické školy Lerchova 63.

Prosíme, aby měly děti v tento den sportovní oblečení.
Děti, které mají v té době nějaký kroužek, zůstanou ve velké herně.
Prosíme o trpělivost při vyzvedávání.


3. a 4. června bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu školení celého pedagogického sboru.
V tento den bude provoz školní družiny zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin (při příchodu prosíme o sdělení přibližného odchodu dítěte-deníček, lísteček….).

Školní jídelna nevaří! 
Děkujeme za pochopení


PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATEK ZA ŠD A ŠK, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍV

                                                                                                           Děkujeme


Vážení rodiče,

v úterý 9.dubna přijede do naší družiny http://www.mobilniplanetarium.cz/ .

Program trvá cca 45 min., stojí 60 Kč a proběhne v době od 12.45 do 15.00 (na tři skupiny-dle zájmu).

V případě zájmu, pošlete, prosím, návratku spolu s penězi.

                                                                                                                                                                                                                                                     Děkujeme (-:


Co se děje v klubu (-:


Fotky z karnevalu 2019 najdete v sekci  „družina“ (-:

 KARNEVAL

TÉMA: Hrdinové s SUPERhrdinové

Kdy? 24. 1. 2019 od 13. 30 do 15.00 hodin

Kde? sál školy

Pro koho? děti ze ŠD a ŠK

Vstupenka: něco do bufetu (sladkost-slanost)

Na sebe: maska

Prosíme rodiče o drobné dárky do tomboly pro děti


Platbu ŠK na 2. pololetí prosím uhraďte na účet školy  1585747621/0100, pod v.s. Vašeho dítěte, t.j. třímístné číslo, které mu bylo přiděleno a Vám sděleno na třídních schůzkách.

Před toto číslo napište 333.

Příklad v.s.: 333123

Platbu, prosím, proveďte do 20. 2. 2019


Prosíme rodiče, nedávejte dětem do družiny hračky. V hernách máme dost vyžití pro volný čas a zábavu. Pokud se i tak rozhodnete, že to dovolíte, je potřeba,aby si děti svoje věci hlídali. Není v možnostech vychovatelek, aby toto zajišťovaly. 

                                                                                                                          Děkujeme za pochopení (-:


Prosíme rodiče o dobrovolný dar v podobě papírových kapesníků pro děti.

                                                                                                                                               Děkujeme (-:


Školní klub 4. – 9. ročník

KLUB 4. a 5. ročník + ll.stupeň
Jana Ondrušková4. A, B + 5. A, B, C + ll.stupeň

Od letošního školního roku bude za námi do klubu docházet duchovní p. Ing. Jaroslav Němec.


Obecné informace:

Pobyt školní družiny a klubu:

  • ráno od 6:30 do 7:40 (pouze ve velké herně/I. patro);
  • po výuce do 15.00 = pobyt ve třídě 1. A
  • odpolední  – 15:00 – 16:00 = MH 
  • odpolední  – 16:00 – 17:00 = VH

Vyzvedávání účastníků ze školní družiny a klubu:

  • po výuce = předává učitel doprovodu;
  • 13:30 – 13:45 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
  • 15:00 – 15:10 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
  • 15:10 – 17:00 = všechny děti jsou v hernách = doprovod si zazvoní do herny u vrátnice;
  • odchod ze školního klubu – dle písemných odchodů.                                                                                                                                     Dodržováním stanovených odchodů = pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Kontakt do ŠD/ŠK:

*pevná linka družiny a klubu – kabinet = 543 425 224

– velká herna = 543 425 226

– malá herna = 543 425 225

*školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny                  

 

Školní klub je pro účastníky od čtvrté do deváté třídy.
Provoz klubu je od 12.40 hod. do 15:00 hod.
Do školního klubu chodí účastníci na podkladě    ZL (Zápisní lístek) 2019-2020

a řádně vyplněné     TABULKA ODCHODŮ 2019-2020

Podmínky omlouvání = pouze písemně:

Uvolnění žáka ze ŠD 2019-2020     třídnímu nebo vychovatelce Janě Ondruškové

Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro

Pobyt klubu po výuce ve třídě 1. A
Pobyt klubu  od 15:00  do 16:00 hod.:
Po – Pá – malá herna /přízemí
Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt ve třídě 1. A nebo VH

 Kontakt: Jana Ondrušková

ondruskova@cmczs.cz