Školní klub 4. – 9. ročník

KLUB 4. a 5. ročník + ll.stupeň
Jana Ondrušková4. A, B + 5. A, B, C + ll.stupeň

Od letošního školního roku bude za námi do klubu docházet duchovní p. Ing. Jaroslav Němec.

Obecné informace:

Pobyt školní družiny a klubu:

 • ráno od 6:30 do 7:40 (pouze ve velké herně/I. patro);
 • po výuce do 15.00 = pobyt ve třídě 1. A
 • odpolední  – 15:00 – 16:00 = MH 
 • odpolední  – 16:00 – 17:00 = VH

Vyzvedávání účastníků ze školní družiny a klubu:

 • po výuce = předává učitel doprovodu;
 • 13:30 – 13:45 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:00 – 15:10 = doprovod čeká ve vestibulu = děti předává dozor u vrátnice;
 • 15:10 – 17:00 = všechny děti jsou v hernách = doprovod si zazvoní do herny u vrátnice;
 • odchod ze školního klubu – dle písemných odchodů.                                                                                                                                     Dodržováním stanovených odchodů = pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Prázdniny:

 • v době vedlejších prázdnin je provoz pouze pokud se přihlásí nejméně osm dětí do ŠD/ŠK;
 • o hlavních prázdninách školní družina na naší škole není.

Kontakt do ŠD/ŠK:

*pevná linka družiny a klubu – kabinet = 543 425 224

– velká herna = 543 425 226

– malá herna = 543 425 225

*školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny                  

 

Školní klub je pro účastníky od čtvrté do deváté třídy.
Provoz klubu je od 12.40 hod. do 15:00 hod.
Do školního klubu chodí účastníci na podkladě    ZL (Zápisní lístek) 2018-2019

a řádně vyplněné     TABULKA ODCHODŮ 2018-2019

Podmínky omlouvání = pouze písemně:

Uvolnění žáka ze ŠD 2018-2019     třídnímu nebo vychovatelce Janě Ondruškové

Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro

Pobyt klubu po výuce ve třídě 1. A
Pobyt klubu  od 15:00  do 16:00 hod.:
Po – Pá – malá herna /přízemí
Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt ve třídě 1. A

 Kontakt: Jana Ondrušková

ondruskova@cmczs.cz