Školní klub 5. – 9. ročník

Sdělení

Obecné informace                       

Školní klub je pro účastníky od páté do deváté třídy.
Provoz klubu je od 12.40(13.45) hod. do 15:00 hod.
(v jiném čase je klub spojen s družinou – viz nástěnka u kabinetu ŠD/ŠK).
Aktuální pobyt klubu  – nástěnka u velké herny ŠD a ŠK/ I. patro.

Do školního klubu chodí účastníci na podkladě ZL (Zápisní lístek) 2018-2019

a řádně vyplněné TABULKA ODCHODŮ 2018-2019

Podmínky omlouvání = pouze písemně:

Uvolnění žáka ze ŠD 2018-2019 – třídnímu nebo vychovatelce Janě Ondruškové

Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro
Pobyt klubu  od 13:45 hod. do 15:00 hod.:
dle nástěnky u velké herny
Pobyt klubu  od 15:00  do 16:00 hod.:
Po – Pá – malá herna /přízemí
Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt klubu viz nástěnka u velké herny.

Platby školního klubu na jedno pololetí

500 Kč
ranní ŠD – 250 Kč

Kontakt: Jana Ondrušková

+420 605 999 819

ondruskova@cmczs.cz