Sdělení pro školní rok 2019/2020:

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2019-2020

Informace o ŠK pro rodiče 2019-2020

Organizace ŠD a ŠK 2019-2020


Platbu ŠD a ŠK za 1. pololetí 500 Kč (pouze ranní ŠD 250 Kč), prosím, uhraďte na účet školy 1585747621/0100, pod v. s. dítěte, t. j. trojmístné číslo.

Před toto číslo napište 333.

Příklad v. s.: 333123

Platbu, prosím, proveďte do 18. 10. 2019 


Školní klub 3. – 4.ročník
Jana Ondrušková4. A, B, C + 3.r.

říjen klub


Obecné informace:

Pobyt školního klubu:

  • ráno  od 6:30 do 7:40  ve velké herně (I. patro);
  • po výuce do 15.00  v mítnosti třídy 2A (I. patro)
  • odpolední  15:00 – 17:00  ve velké herně (I. patro)

Vyzvedávání dětí ze škoního klubu:

  • po výuce  předává učitel doprovodu;
  • 13:30 – 13:45  doprovod čeká ve vestibulu, děti předává dozor u vrátnice;
  • 15:00 – 15:10  doprovod čeká ve vestibulu, děti předává dozor u vrátnice;
  • 15:10 – 17:00  všechny děti jsou v hernách, doprovod si zazvoní do VH (velká herna) u vrátnice;                                                            Všechny samostatné odchody dětí je nutno oznámit písemně předem! Na telefonické omluvy nelze brát zřetel!!!
  •  Dodržováním stanovených odchodů  pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Kontakt do ŠK:

telefon do kabinetu   543 425 224

– velká herna   543 425 226

– malá herna   543 425 225

*školní web družiny a klubu https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

Naleznete kde?

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ

  https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny                  

 

 

Provoz školního klubu

pouze pro přihlášené děti 3. a 4. tříd
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25  příchody, individuální činnost,četba,..
7:25 hod. – 7:40  TV chvilka v tělocvičně
11:35 hod. – 13:30  děti  jsou rozděleny do oddělení, hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová činnost
13:30 hod. – 13:45  odchod účastníků domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00  vycházka nebo tématický program v oddělení, individuální činnosti dle zájmu
15:00 hod. – 17:00  děti jsou spojeny do VH individuální činnost, čekání na rodiče


Do školního klubu chodí účastníci na podkladě    ZL (Zápisní lístek) 2019-2020

a řádně vyplněné     TABULKA ODCHODŮ 2019-2020

Podmínky omlouvání = pouze písemně:

Uvolnění žáka ze ŠD 2019-2020     třídnímu nebo vychovatelce Janě Ondruškové

Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:
Po-Pá – velká herna/I. patro

Pobyt klubu po výuce ve třídě 2. A – 1.patro
Pobyt klubu  od 15:00 do 17:00 hod.:
Po – Pá – velká herna/I. patro

Zkrácená výuka, kratší vyučování – pobyt ve třídě 2. A nebo VH

 Kontakt: Jana Ondrušková

ondruskova@cmczs.cz