Sdělení pro školní rok 2024/2025:

ŠD a ŠK 2024-2025

Organizace ŠD a ŠK 2024-2025

Kritéria pro přijetí do ŠD a ŠK 2024-2025

ZL ŠK (Zápisní lístek klub) 2024-2025

BELLhop Informace pro rodiče 2024-2025

 


Školní klub 4.-5. ročník

Klub 1  Kateřina Dočková   4B+5B
Klub 2  Monika Šulová   4A+5AC   (vychovatelka pro komunikaci v Edookitu)


Obecné informace:

Pobyt školního klubu:

  • ráno  od 6:30 do 7:40 (8.55)  ve velké herně (1. patro)
  • po výuce do 15.30  v místnostech 5B a 4A (2.patro)
  • odpolední  15:30 – 17:00  v místnosti třídy 2A (1. patro)

Vyzvedávání dětí ze školního klubu:

  • po výuce  předává děti učitel doprovodu
  • 13:30 (po obědě) – 13:45  vyzvedávání z družiny pomocí čipů nebo samostatné odchody
  • 15:00 – 17:00 vyzvedávání z družiny pomocí čipů nebo samostatné odchody
  • Odchody s doprovodem není nutné hlásit písemně předem, dítě bude ve stanovené časy vydáno ihned po vašem avízu pomocí čipu
  •  Všechny samostatné odchody dětí je nutno oznámit písemně předem! Na telefonické omluvy nelze brát zřetel!!!
  • Dodržováním stanovených odchodů  pomůžete při organizaci provozu družiny a klubu – děkujeme

Kontakt do ŠK:

telefon do kabinetu   543 425 224

– velká herna   543 425 226

 

*Školní web družiny a klubu   https://www.cmczs.cz/obecne-informace/

 

*Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při CMcZŠ  https://www.cmczs.cz/rad-druziny/ nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny

 

*Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu při CMcZŠ  https://www.cmczs.cz/svp-druzina-a-klub/

nebo je k nahlédnutí v kabinetě ŠD/ŠK v 1. patře nebo u ředitelny                  

 

 

Provoz školního klubu

pouze pro přihlášené děti 4. a 5. tříd
Po – Pá
6:30 hod. – 17:00 hod.
6:30 hod. – 7:25  příchody, individuální činnost, četba,..
7:25 hod. – 7:40  TV chvilka v tělocvičně
12:40 hod. – 13:30   hygienické návyky, oběd, hry, četba, polední klid, zájmová činnost
13:30 hod. – 13:45  odchod dětí domů, příprava na vycházku
13:45 hod. – 15:00  vycházka nebo tématický program v oddělení dle ŠVP, individuální činnosti dle zájmu

15:00-15:30 odchody domů, volné činnosti
15:30 hod. – 17:00  děti jsou v odpoledním Klubu individuální činnost, čekání na rodiče


Do školního klubu chodí účastníci na základě  ZL ŠK (Zápisní lístek klub) 2023-2024    

a řádně vyplněné TABULKA ODCHODŮ 2023-2024

Podmínky omlouvání = pouze písemně:

Uvolnění žáka ze ŠD   třídnímu, vychovatelkám Monice Šulové nebo Kateřině Slavíčkové

Pobyt klubu  od 6:30 hod. do 7:40 hod.:   VH (1. patro)

Pobyt klubu po výuce ve třídách: 4A a 5B (2.patro)

Pobyt klubu  od 15:30 do 16:00 hod.:   2A (1. patro)

Pobyt klubu  od 16:00 do 17:00 hod.: VH (1. patro)

 

 Kontakty:  Monika Šulová          sulova@cmczs.cz
                        Kateřina Dočková         dockova@cmczs.cz