Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jana Borkovcová
9.A, M, Mc
borkovcova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Bc. Pavla Braunerová
asistent pedagoga
braunerova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Jakub Brych
AJ, AJk, TV
brych@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Ing. Mgr. Blanka Březinová
F, Nv, UK, SP, Ov
brezinova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Anežka Cihlářová
asistent pedagoga
tel.: 543 425 232

Mgr. Jindra Cihlářová
5.C
cihlarova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Jaroslava Crhová
1.A
crhova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Vojtěch Čižmář
VV, UK, SP
cizmar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Bc. Kateřina Dočková
školní družina
dockova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Jana Hynštová
6.A, M, F
hynstova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

PhDr. Klára Chlupová
8.A, ČJ, ČJc, FJ
chlupova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Mgr. Lucie Kabátková
6.B, ČJ, výchovná poradkyně
kabatkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Mgr. Ludmila Kadlčíková (s. Františka)
Nv
kadlcikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Antonie Kepáková
asistent pedagoga
kapakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Zdeňka Kyseláková (s. Mlada)
NV
kyselakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. et Mgr. Milena Levíčková
5.B
levickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Veronika Ivicová
AJ, ČJ, TV
vejlupkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Jiří Melichar
Tv, Z, HV
melichar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Pavla Míčková
speciální pedagog
mickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Mgr. Gabriela Mlčáková
7.B, PŘ, SP, OV, Prv
mlcakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Andrea Navrátilová
AJ
anavratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Lenka Navrátilová (s. Edita)
AJ
navratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Hana Nová
CH, zástupkyně pro 2. stupeň
nova@cmczs.cz
tel.: 543 425 213

Mgr. Zdenka Nováková
3.B, speciální pedagog
novakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Petra Novotná
školní psycholog
novotna@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Mgr. Vladimíra Odehnalová
TV
odehnalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Jana Ondrušková
vedoucí školní družiny
ondruskova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Libor Pelikán
Z, Inf, ICT koordinátor
pelikan@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Veronika Plhalová
asistent pedagoga
plhalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Bc. Kateřina Rezková
AJ, asistent pedagoga
rezkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Jana Roháčková (s. Alžběta)

rohackova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Mgr. Soňa Rotscheinová
5.A, AJ
rotscheinova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Bohuslava Rousová
4.C
rousova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Monika Sadílková
3.A, VV
sadilkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Marie Severová
asistent pedagoga
severova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Mgr. Alena Skálová
9.B, D, NJ
skalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Kateřina Slavíčková
asistent pedagoga
slavickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Jana Slavíková
2.C, speciální pedagog
slavikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Jaroslava Smutná
8.A, NJ, EV, OV, UK, ZŽS, metodička prevence
smutna@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Karin Soukalová
ČJ, zástupkyně pro 1. stupeň
soukalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 219

Mgr. Hedvika Šebková
4.A
sebkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Oldřiška Špačková
školní družina
spackova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

PaedDr. Eva Šťastná
1.B, 4.B
stastna@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Mgr. Barbora Štěpánová
4.B
stepanova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Linda Štěpánová
školní družina
tel.: 543 425 224

Monika Šulová
asistent pedagoga, školní družina
sulova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Michaela Tollner
NJ, asistent pedagoga
tollner@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Markéta Vaculíková
AJ, AJk, M
vaculikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Jana Vaňková
7.A, TV, ZŽS, PŘ, OV
vankova@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Helena Vaverková
2.A
vaverkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Dagmar Vejvančická
školní družina, asistent pedagoga
vejvancicka@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Marie Vichrová
1.C
vichrova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Mgr. Pavlína Vojtěchová
ČJc, ZŽS, ředitelka školy
vojtechova@cmczs.cz
tel.: 543 425 214

Mgr. Šimon Wojnar
Vl, TV, Z
wojnar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Tereza Zahradníková
školní družina
zahradnikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Klára Zelinková
2.B
zelinkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229