Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jana Borkovcová
M, Mc, pedagogická intervence
borkovcova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Bc. Pavla Braunerová
asistent pedagoga
braunerova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Jakub Brych
AJ
brych@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Ing. Mgr. Blanka Březinová
F, Nv, UK, SP, pedagogická intervence
brezinova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Jindra Cihlářová
2.C, PČ
cihlarova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Jaroslava Crhová
2.A, PŘ
crhova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Vojtěch Čižmář
VV, UK, PČ
cizmar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Klára Holomková
6.A, M, F
holomkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Mgr. Jarmila Horová
3.B
horova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Anna Hunčová (s. Simeona)
školní družina
huncova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

PhDr. Klára Chlupová
8.A, ČJ, FJ
chlupova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Ludmila Judasová
školní družina
judasova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Lucie Kabátková
7.B, ČJ, ČJ cv., pedagogická intervence, výchovná poradkyně
kabatkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 217

Bc. Ivana Kissová
školní družina
kissova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Zdeňka Kyseláková (s. Mlada)
NV
kyselakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Marika Lažková
školní psycholog
lazkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 233

Kristýna Lerchová
školní družina
lerchova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Milena Levíčková
2.B, HV
levickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Jiří Melichar
7.A, Tv, Z, HV, SP
melichar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Pavla Míčková
speciální pedagog
mickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Mgr. Gabriela Mlčáková
8.B, Př, SP, ZŽS
mlcakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Andrea Navrátilová
AJ, AJk
anavratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Lenka Navrátilová (s. Edita)
AJ
navratilova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Jaroslav Němec
NV
nemec@cmczs.cz

Mgr. Hana Nová
CH, zástupkyně
nova@cmczs.cz
tel.: 543 425 213

Mgr. Zdenka Nováková
5.B, speciální pedagog
novakova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Josef Novotný
NV
beppe@seznam.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Vladimíra Odehnalová
5.A, zastupkyně pro 1. stupeň
odehnalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 219

Jana Ondrušková
vedoucí školní družiny
ondruskova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

Mgr. Libor Pelikán
9.B, Z, Inf, ICT koordinátor
pelikan@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Michaela Přehnalová
asistent pedagoga
prehnalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Bc. Kateřina Rezková
asistent pedagoga
rezkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Jana Roháčková (s. Alžběta)

rohackova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Mgr. Bohuslava Rousová
1.C
rousova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Monika Sadílková
3.C
sadilkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Alena Skálová
6.B, D, NJ, Vl
skalova@cmczs.cz
tel.: 543 425 235

Kateřina Slavíčková
asistent pedagoga
slavickova@cmczs.cz
tel.: 543 425 234

Mgr. Jana Slavíková
4.C
slavikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 230

Mgr. Jaroslava Smutná
9.A, NJ, EV, ZŽS, OV, UK, metodička prevence
smutna@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Hedvika Šebková
4.A
sebkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 232

Mgr. Ludmila Šimšíková (s. Hedvika)
3.A, koordinátor ŠVP
simsikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Oldřiška Špačková
školní družina
spackova@cmczs.cz
tel.: 543 425 224

PaedDr. Eva Šťastná
1.B, HV
stastna@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Monika Šulová
asistent pedagoga, školní družina
sulova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Jana Vaňková
TV, ZŽS
vankova@cmczs.cz
tel.: 543 425 244

Mgr. Helena Vaverková
1.A
vaverkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229

Veronika Vejlupková
AJ
vejlupkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Jana Vildová, MSc.
AJ, AJk
vildova@cmczs.cz
tel.: 543 425 227

Mgr. Pavlína Vojtěchová
ČJ, ČJc, OV, ředitelka
vojtechova@cmczs.cz
tel.: 543 425 214

Mgr. Šimon Wojnar
Vl, TV
wojnar@cmczs.cz
tel.: 543 425 216

Mgr. Tereza Zahradníková
školní družina
zahradnikova@cmczs.cz
tel.: 543 425 221

Mgr. Klára Zelinková
4.B, PČ
zelinkova@cmczs.cz
tel.: 543 425 229