Jak podpořit CMcZŠ?

Peněžní dar
Finanční částku můžete darovat na účet 1585747621/0100 (Komerční banka) těmito způsoby:

  • jednorázovým nebo trvalým platebním příkazem;
  • poštovní poukázkou (složenkou);
  • osobně v kanceláři školy.

Nepeněžní dar
Tímto darem lze přispět ke zkvalitnění zázemí pro výku.

Škola zajistí potřebné dokumenty (darovací smlouvu, potvrzení o daru).

Všem dárcům z řad rodičů a příznivců naší školy srdečně děkujeme!

Za podporu v roce 2019 děkujeme firmám Ateh, spol. s. r. o., Most a silniční, spol. s. r. o. a Severočeské doly a. s.