Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/24 

Zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024 se uskuteční v těchto dnech:

  • čtvrtek 13. dubna 2023
  • pátek 14. dubna 2023

Dodatečný zápis se bude konat ve středu 19. dubna 2023.

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 13. a 14. dubna 2023. Ve školním roce 2023/2024 otevře CMcZŠ tři první třídy s celkovým počtem 72 žáků. Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ředitelka školy proto stanovila kritéria pro přijetí, která budou zveřejněna 30 dní před konáním přijímacího řízení.

Žádost o přijetí je možné podávat od 1. dubna 2023 (nejlépe osobně ve dnech zápisu). Před tímto datem žádosti neposílejte! (pořadí přijatých žádostí nemá vliv na výsledek přijímacího řízení). K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který dítě zapisuje.

Další možnosti podání žádosti o přijetí:

  • prostřednictvím datové schránky (5jwu4s9)
  • emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně v kanceláři školy (od 8:00 do 15:00)

Formulář žádosti a dotazníku k přijetí dítěte do 1. ročníku budou zveřejněny před 1. dubnem 2023.

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku