Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/25

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2024.

Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v těchto dnech:

  • čtvrtek 11. dubna 2024
  • pátek 12. dubna 2024

Dodatečný zápis se bude konat ve středu 17. dubna 2024.

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 11. a 12. dubna 2024.  Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ředitelka školy proto stanovila kritéria pro přijetí, která najdete v tomto dokumentu:

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na CMcZŠ

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku