Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/24 

Zápis do prvního ročníku školního roku 2023/2024 se uskuteční v těchto dnech:

  • čtvrtek 13. dubna 2023
  • pátek 14. dubna 2023

Dodatečný zápis se bude konat ve středu 19. dubna 2023.

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 13. a 14. dubna 2023. Ve školním roce 2023/2024 může CMcZŠ přijmout k základnímu vzdělávání až 72 žáků. Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ředitelka školy proto stanovila kritéria pro přijetí, která najdete v tomto dokumentu:

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na CMcZŠ

Žádost o přijetí je možné podávat od 3. dubna 2023 (nejlépe osobně ve dnech zápisu). Před tímto datem žádosti neposílejte, dřívější datum než 3. dubna na žádosti neuvádějte! Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na výsledek přijímacího řízení. K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který dítě zapisuje.

Další možnosti podání žádosti o přijetí:

  • prostřednictvím datové schránky (5jwu4s9)
  • emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně v kanceláři školy (od 8:00 do 15:00)

Formulář žádosti a dotazníku k přijetí dítěte do 1. ročníku budou zveřejněny před 3. dubnem 2023. Od 3. dubna 2023 bude také spuštěn rezervační systém (8:00 hod.), v němž si budete moci rezervovat datum a čas zápisu, který vám nejvíce vyhovuje.

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku