Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 

Na základě metodického doporučení MŠMT proběhne zápis do prvního ročníku školního roku 2021/2022 bez fyzické přítomnosti dětí, tedy pouze na základě žádosti o přijetí (ke stažení žádost o přijetí,dotazník_příloha k žádosti), kterou mohou zákonní zástupci podat od 7. dubna 2021 do 30. dubna 2021 těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky školy (5jwu4s9),
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole (bude umožněno ve dnech 15., 16. a 22. dubna 2021 vždy od 10:00 do 12.00 a od 14:00 do 15:00 – čas je možné rezervovat zde).                           

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Vzhledem k tomu, že přijímání k základnímu vzdělávání se uskutečňuje ve správním řízení, ředitelka školy určila datum sběru žádostí tak, aby bylo možné dodržet zákonem stanovenou lhůtu do vydání rozhodnutí, která činí 30 dní. Před datem 7. dubna 2021 žádosti o přijetí neposílejte. Žádosti o odklad CMcZŠ nevyřizuje (vyřizujte na spádové škole).

CMcZŠ bude ve školním roce 2021/2022 otevírat tři první třídy (72 žáků). CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu není pro přijetí dítěte rozhodující. Vzhledem k tomu, že motivační část zápisu neproběhne, jediná kritéria, na základě kterých bude CMcZŠ rozhodovat o přijetí, jsou sourozenec ve škole a los.

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vážení rodiče, pokud nejste zcela rozhodnuti o zahájení školní docházky Vašeho dítěte na naší škole (uvažujete o odkladu školní docházky, nebo byl dítěti doporučen), nabízíme Vám možnost individuální konzultace s vyučujícími 1.ročníku. V případě zájmu se prosím ozvěte do 12.dubna na email: slavikova@cmczs.cz.