Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/25

Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v těchto dnech:

 • čtvrtek 11. dubna 2024
 • pátek 12. dubna 2024

Dodatečný zápis se bude konat ve středu 17. dubna 2024.

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 11. a 12. dubna 2024.  Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ředitelka školy proto stanovila kritéria pro přijetí, která najdete v tomto dokumentu:

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na CMcZŠ

Žádost o přijetí ke vzdělávání bude možné podávat od 4. dubna 2024. Prosíme, abyste před tímto datem žádost o přijetí nepodávali (formulář žádosti bude ke stažení od 2. 4. 2024). Datum podání žádosti o přijetí žáka ke vzdělávání nerozhoduje.

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář níže)
 • vyplněný dotazník k zápisu dítěte do 1. ročníku (formulář níže)
 • děti po loňském odkladu školní docházky – doporučení k odkladu školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Dotazník k zápisu dítěte do 1. ročníku

Žádost o přijetí ke vzdělávání lze podat následujícími způsoby:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně v kanceláři školy, nebo ve dnech zápisu

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku