Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 

Zápis do prvního ročníku školního roku 2022/2023 se uskuteční v těchto dnech:

  • čtvrtek 7. dubna 2022
  • pátek 8. dubna 2022.

Dodatečný zápis se bude konat ve středu 20. dubna 2022.

Datum a čas zápisu si můžete rezervovat ZDE

Pokud nedorazí potvrzovací mail z registračního systému, zkontrolujte, jestli zpráva nespadla do spamu. Pokud by byla všechna místa v rezervačním systému obsazena, kontaktujte kancelář školy.

Zřizovatelem Cyrilometodějské církevní základní školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. CMcZŠ tudíž nepatří mezi spádové školy, a proto místo trvalého pobytu dítěte při přijetí dítěte nerozhoduje. Přijímání dětí do 1. ročníku probíhá na základě výsledku přijímacího řízení, které se koná ve dnech zápisu, tedy 7. a 8. dubna 2022. Ve školním roce 2022/2023 otevře CMcZŠ tři první třídy s celkovým počtem 72 žáků. Škola nemůže z kapacitních důvodů vyhovět všem uchazečům o přijetí. Ředitelka školy proto stanovila kritéria pro přijetí, která najdete v následujícím dokumentu.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na CMcZŠ

Žádost o přijetí je možné podávat od 1. dubna 2022 (nejlépe osobně ve dnech zápisu). Před tímto datem žádosti neposílejte! (pořadí přijatých žádostí nemá vliv na výsledek přijímacího řízení). K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který dítě zapisuje.

Další možnosti podání žádosti o přijetí:

  • prostřednictvím datové schránky (5jwu4s9)
  • emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobně v kanceláři školy (od 8:00 do 15:00)

Formulář žádosti a dotazníku k přijetí dítěte do 1. ročníku můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Dotazník k zápisu dítěte do 1. ročníku 2022/2023 

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku