Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 bude CMcZŠ otevírat tři první třídy (72 žáků).

CMcZŠ není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující. Žáci budou přijati na základě výsledků přijímacího řízení, které proběhne ve dnech zápisu, a to 15. a 16. dubna 2021 (dodatečný zápis 22. dubna 2021), podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte ke vzdělávání a všechny potřebné informace budou zveřejněny nejpozději 14. března 2021. Vzhledem k tomu, že přijímání k základnímu vzdělávání se uskutečňuje ve správním řízení, ředitelka školy určila datum sběru žádostí tak, aby bylo možné dodržet zákonem stanovenou lhůtu do vydání rozhodnutí, která činí 30 dní. Žádosti o přijetí ke vzdělávání budou proto přijímány od 15. dubna 2021 do 22. dubna 2021, datum doručení žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání nerozhoduje. Před tímto datem žádosti o přijetí neposílejte! 

Upozorňujeme rodiče, že od školního roku 2019/2020 probíhá vzdělávání na CMcZŠ za úplatu. Více informací najdete zde.

Doporučujeme rodičům, aby se seznámili s obsahem následujících dokumentů.

Nabídka rozvíjejících činností pro další práci s dítětem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku