Cyrilometodějská církevní základní škola je školou úplnou, má první i druhý stupeň. Zřizovatelem školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Výchova a vzdělávání probíhají podle Školního vzdělávacího programu pro ZV CMcZŠ, Lerchova 65, Brno, který je k dispozici na stránkách školy v sekci dokumenty.

CMcZŠ zakládá výchovu a vzdělávání na křesťanských hodnotách, je však školou otevřenou všem. Přestože v současné době školu navštěvuje 530 žáků, je stále školou rodinného typu s vlídným a přátelským prostředím.

Naše škola nabízí:

 • kvalitní výuku a výchovu založenou na křesťanských hodnotách,
 • individuální přístup k dětem,
 • kvalifikovaný pedagogický sbor,
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy,
 • výuku matematiky podle prof. RNDr. Milana Hejného,
 • vysokou úspěšnost přijetí na střední školy,
 • zapojení žáků do vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží,
 • duchovní život,
 • lyžařské kurzy, adaptační pobyty, školy v přírodě,
 • zahraniční exkurze,
 • služby školního poradenského střediska,
 • příjemné a bezpečné prostředí,
 • optimální počet žáků ve třídách,
 • školní družinu a školní klub,
 • pestrou nabídku kroužků a volnočasových aktivit,
 • úzkou spolupráci s rodiči,
 • školní jídelnu a výběr ze 3 jídel.