2023 – 2024

Národní testování žáků devátých tříd

Škola každoročně nabízí žákům devátých tříd možnost otestovat si nanečisto své znalosti a schopnosti v předmětech český jazyk a matematika a zjistit, zda jejich volba střední školy je pro ně vhodná, případně kde mají v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy rezervy. Díky testu z obecných studijních předpokladů se žáci dozvědí, jaký je jejich studijní potenciál.

Výsledky testování:

Český jazyk
Výsledky našich žáků devátých tříd v českém jazyce byly lepší než u poloviny zúčastněných škol. Z hodnocení tematických částí a dovednostních částí testu však vyplývá, že výsledky žáků byly ve všech částech průměrné. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole byl studijní potenciál žáků devátého ročníku v českém jazyce využíván nedostatečně, výsledky žáků v testech byly na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracovali pod svoje možnosti.

Matematika
Výsledky našich žáků devátých tříd v matematice byly lepší než u 80% zúčastněných škol.  Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty. V porovnání výsledku testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Jeden žák získal ocenění za nejlepší výsledek v matematice v Jihomoravském kraji.

2022 – 2023

Národní testování žáků devátých tříd

Ve školním roce 2022/2023 měli možnost otestovat si nanečisto své znalosti a schopnosti v předmětech český jazyk a matematika i žáci pátých tříd. Díky testu z obecných studijních předpokladů žáci zjistili, jaký je jejich studijní potenciál. Testování proběhlo v samém závěru školního roku.

Výsledky testování:

Český jazyk
Výsledky našich žáků pátých tříd v českém jazyce byly lepší než u 80% zúčastněných škol. Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech sloh a komunikace, mluvnice, literatura a čtenářská gramotnost. Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech znalosti a posouzení a průměrné v části interpretace a získávání informací. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole byl studijní potenciál žáků pátého ročníku v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků v testech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zjevně velmi dobře zacházeli a žáci pracovali pod svoje možnosti.

Matematika
Výsledky našich žáků pátých tříd v matematice byly lepší než u 80% zúčastněných škol.  Z hodnocení tematických částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech geometrie v rovině a nestandardní aplikační úlohy a problémy, průměrné v částech čísla a početní operace a závislosti, vztahy a práce s daty. Z hodnocení dovednostních částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech znalosti a aplikace, průměrné v části porozumění. V porovnání výsledku testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Jeden žák získal ocenění za nejlepší výsledek v matematice v Jihomoravském kraji.

Soutěže AJ

English Jungle
Dne 24. března proběhlo školní kolo soutěže určené pro žáky prvního stupně – English Jungle. Ve třetích třídách se umístila na 1. místě Vilma Ručková, na 2. místě Roman Trchalík a na 3. místě Hermanová Justýna. Ve čtvrtých třídách se na 1. místě umístil Klára Klimešová, na 2. místě Vít Opálka a na 3. místě Ingeborg Janásová. V pátých třídách se na 1. místě umístil Tomáš Lhota, na 2. místě Nicolas Andrés Reisinger, a na 3. místě Marián Honek. Do krajského kola za třetí ročník postoupila Vilma Ručková, za čtvrté třídy pak Klára Klimešová. Obě žákyně se zde umístily v první desítce.

Soutěž v anglické konverzaci
Dne 26. ledna proběhlo školní kolo soutěže v anglické konverzaci, která je určena pro žáky druhého stupně. Žáci byli hodnoceni v pěti kategoriích: gramatika, slovní zásoba, plynulost, vzájemná interakce a výslovnost. V kategorii I. A (žáci 6. a 7. ročníku) se umístil na 1. místě Laura Motalová, na 2. místě Anna Gloria Vitrykus a na 3. místě Petra Tesařová. V kategorii II. A ( žáci 8. a 9. ročníku) se na 1. místě umístil Kajetán Smečka, na 2. místě David Janík a na 3. místě Jonáš Reithar. V krajském kole naši školu reprezentovali žáci z prvních míst, umístění proběhla v druhé desítce.

Soutěže M

 • Matematická olympiáda – do školního kola se zapojili především žáci 5. ročníku, do městského kola postoupilo 7 žáků. V něm nejlepšího výsledku dosáhl Viktor Ježek (5. B), který se umístil na krásném 3. místě se 16 body z 18 možných. Na druhém stupni výborně reprezentoval naši školu v městském kole Jan Cihlář (7. B), který obsadil také krásné 3. místo se 16 body z 18 možných.
 • MATESO – školního kola se zúčastnilo 30 žáků z 5. ročníku, z toho bylo 8 úspěšných řešitelů. Na 1. místě se umístila Apolena Hermanová (5. C). Do městského kola postoupili celkem 4 žáci, z nich nejlepšího výsledku dosáhla Alice Fendrichová (5. A), která se umístila na výborném 3. místě.
 • Matematická miniolympiáda – školního kola se zúčastnilo celkem 35 žáků z 3. a 4. ročníku a naprostá většina z nich se stala úspěšnými řešiteli. Školní kolo vyhráli Tobiáš Hanák (4.B) a Antonín Lazar (4.C) s 27 body z 30 možných. Kromě nich nás v městském kole reprezentovali také Otto Kosař, Kristýna Půžová (oba 4.B), Adéla Matlová (4.A) a Sofie Ďurišová (4.C), a to velmi dobře. Všichni se stali úspěšnými řešiteli městského kola. Otto Kosař se dokonce stal vítězem městského kola s 29 body a Tobiáš Hanák se umístil na 3. místě s 26,5 body z 30 možných.
 • Pythagoriáda – do školního kola se zapojilo celkem 44 žáků 6. až 9. ročníku, vítězi jednotlivých kategorií byli: Šimon Tuček (6. A), Jan Cihlář, Kristýna Navrátilová (oba 7. B) a Jan Folta (7. A), Eliška Egerlová, Stella Mackerle, Markéta Volejníková (všechny 8. B), Anna Navrátilová (8. A), Ondřej Hurt (9. B). Do městského kola postoupili uvedení žáci 6., 7. a 9. ročníku (kteří byli úspěšnými řešiteli školního kola) a dále Vojtěch Sypták (9. B) a Adam Woff (9. A). V městském kole nás pak výborně reprezentovali především dva posledně jmenovaní: Adam Woff se umístil na výborném 5. místě s 13 body z 15 možných a Vojtěch Sypták na 10. místě s 11 body z 15 možných.
 • Logická olympiáda – nominačního kola se zúčastnilo celkem 28 žáků, z toho nejvíce (21) v kategorii A (3. – 5. ročník). Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: A2 – Václav Buchta (2. B), A – Prokop Vodka (4. A), B – Zuzana Buchtová (6. A).
 • (Pod)zimní logika – soutěž v řešení netradičních hlavolamů, které se zúčastnilo 30 žáků 6. – 9. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem byl Adam Woff (9. A), který vyřešil správně všechny úlohy, a to dokonce v časovém předstihu, a umístil se mezi 341 soutěžícími z celé ČR na vynikajícím 2. místě.
 • Matematický klokan – proběhl v tradičním březnovém termínu, nejvíce žáků se zúčastnilo kategorií Cvrček (2. a 3. ročník) a Klokánek (4. a 5. ročník). Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: Cvrček – Marie Tomášková (2. B), Jan Crhán, Jakub František Svoboda (oba 3. B) všichni 84 bodů z 90 možných, Klokánek – Viktor Ježek (5. B) 115 bodů ze 120 možných, Benjamín – Damián Vojta (6. A) 91 bodů ze 120 možných, Kadet – Vojtěch Sypták (9. B) 102 bodů ze 120 možných.

2021 – 2022

Národní testování žáků devátých tříd

Škola každoročně nabízí žákům devátých tříd možnost otestovat si nanečisto své znalosti a schopnosti v předmětech český jazyk a matematika a zjistit, zda jejich volba střední školy je pro ně vhodná, případně kde mají v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy rezervy. Díky testu z obecných studijních předpokladů se žáci dozvědí, jaký je jejich studijní potenciál.

Výsledky testování:

Český jazyk
Výsledky našich žáků devátých tříd v českém jazyce řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Z hodnocení tematických částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech sloh a komunikace, mluvnice a literatura a čtenářská gramotnost. Z hodnocení dovednostních částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků v testech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s jejich studijním potenciálem zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Matematika
Výsledky našich žáků devátých tříd v matematice jazyce řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.  Z hodnocení tematických částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, číslo a proměnná a nestandardní aplikační úlohy a problémy. . Z hodnocení dovednostních částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části znalosti, porozumění a aplikace. V porovnání výsledku testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Soutěže AJ

English Jungle
Dne 13. dubna proběhlo školní kolo soutěže určené pro žáky prvního stupně – English Jungle. Ve třetích třídách se umístila na 1. místě Klára Klimešová, na 2. místě Vilém Langášek a na 3. místě Kristina Jašková a Alžběta Hotová. Ve čtvrtých třídách se na 1. místě umístil Nicolas Andrés Reisinger, na 2. místě Terezie Smutná a na 3. místě Marian Honek. V pátých třídách se na 1. místě umístila Berta Ručková, na 2. místě Maxmilián Riedl a na 3. místě Julie Štěpánová a Petra Tesařová. Do krajského kola postoupila první místa třetích a čtvrtých tříd. Nicolas Andrés Reisinger zde získal krásné třetí místo.

Soutěž v anglické konverzaci
Dne 17. února proběhlo školní kolo soutěže v anglické konverzaci, která je určena pro žáky druhého stupně. Žáci byli hodnoceni v pěti kategoriích: gramatika, slovní zásoba, plynulost, vzájemná interakce a výslovnost.

V kategorii 6. a 7. ročníku se umístil na 1. místě Filip Mikulík, na 2. místě Anna Gloria Vitrykus  a na 3. místě David Karásek. V kategorii 8. a 9. ročníku se na 1. místě umístil Daniel Munzar, na 2. místě Kajetán Smečka a na 3. místě David Janík.

V krajském kole naši školu reprezentovali Daniel Munzar a Anna Vitrykus. V první desítce se umístil Daniel Munzar s krásným 6. místem.

Soutěže M

 • Matematická olympiáda – do školního kola se zapojili především žáci 5. ročníku, do městského kola postoupili 2 žáci. V něm nejlepšího výsledku dosáhl Lukáš Horký (5. A), který se umístil na vynikajícím 2. místě se 17 body z 18 možných.
 • MATESO – do školního kola se zapojilo celkem 17 žáků z 5. ročníku, 13 z nich bylo úspěšnými řešiteli a postoupilo do městského kola. První místo ve školním kole obsadil František Vlach (5. C). V městském kole se nejlépe umístila Sára Klimešová (5. C), která skončila na výborném 3. místě s 12 body z 15 možných. Mezi úspěšné řešitele městského kola patřili ještě Elvíra Drápalová, Antonín Vala (oba 5. C) a Alžběta Šebrlová (5. B)
 • Pythagoriáda – do školního kola se zapojilo celkem 35 žáků 6. až 9. ročníku, vítězi jednotlivých kategorií byli: Benjamin Benža (6. A), Matyáš Kaňovský (7. A), Vojtěch Sypták (8. B) – úspěšný řešitel, Jakub Lhota (9. A) a Pavel Rous (9. B). Tři posledně jmenovaní žáci postoupili do městského kola, kde nás také úspěšně reprezentovali – všichni obsadili ve svých kategoriích krásné 4. místo jako úspěšní řešitelé s 11 body z 15 možných.
 • Logická olympiáda – nominačního kola se zúčastnilo celkem 23 žáků, z toho nejvíce (16) v kategorii A (3. – 5. ročník). Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: A1 – Václav Buchta (1. B), A2 – Felix Vrhel (2. B), A – Elvíra Drápalová (5. C) a Jiří Zicha (5. A), B – Vojtěch Horák (7. A). Do krajského kola postoupili Elvíra Drápalová, Jiří Zicha, Veronika Dobešová (5. A) a Alžběta Šebrlová (5. B). Děvčata nás výborně reprezentovala i v krajském kole – na krásném 11. místě (ze 48 účastníků) skončila Alžběta Šebrlová, 15. místo obsadila Veronika Drápalová a na 22. místě skončila Veronika Dobešová.
 • Matematický klokan – proběhl v tradičním březnovém termínu, nejvíce žáků se zúčastnilo kategorií Cvrček (2. a 3. ročník) a Klokánek (4. a 5. ročník). Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: Cvrček – Vít Opálka (3. C) 81 bodů z 90 možných, Klokánek – Elvíra Drápalová (5. C) 112 bodů ze 120 možných, Benjamín – Karolína Foltová (6. A) 84 bodů ze 120 možných, Kadet – Vojtěch Sypták (8. B) 102 bodů ze 120 možných.

2020 – 2021

Národní testování žáků devátých tříd

Škola každoročně nabízí žákům devátých tříd možnost otestovat si nanečisto své znalosti a schopnosti v předmětech český jazyk a matematika a zjistit, zda jejich volba střední školy je pro ně vhodná, případně kde mají v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy rezervy. Díky testu z obecných studijních předpokladů se žáci dozvědí, jaký je jejich studijní potenciál.

Výsledky testování:

 • Český jazyk
  Výsledky našich žáků devátých tříd v českém jazyce byly vyhodnoceny jako lepší než u 70 % zúčastněných škol. Z hodnocení tematických částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části literatura a čtenářská gramotnost a průměrné v částech mluvnice a sloh a komunikace. Z hodnocení dovednostních částí textu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části interpretace a získávání informací, průměrné v částech znalosti a posouzení. V porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
 • Matematika
  Výsledky našich žáků devátých tříd v matematice byly vyhodnoceny jako lepší než u 70% zúčastněných škol.  Byly výborné v tematické části testu v části nestandardní aplikační úlohy a problémy. V porovnání výsledku testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Soutěže M

 • Matematická olympiáda – do školního kola se zapojili především žáci 5. ročníku, do městského kola postoupilo 12 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla V. Pohořelská (5. B), která se umístila na krásném 4. místě s 15 body z 18 možných. Dalšími úspěšnými řešiteli městského kola byli V. Langášek (5. A), V. Macková (5. B), A. Poláchová (5. A) a E. Trnková (5. C).
 • Logická olympiáda – nominačního kola se zúčastnilo celkem 30 žáků, z toho nejvíce (21) v kategorii A (3. – 5. ročník). Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: A1 – J. F. Svoboda (1. B), A2 – G. Drápalová (2. B), A – V. Dobešová (4. A) a A. Poláchová (5. A), B – D. Šebek (9. A). Do krajského kola postoupily V. Dobešová a A. Poláchová, která nás výborně reprezentovala i zde, když obsadila 21. – 22. místo s kvantilem 60,58.
 • Matematický klokan – na podzim proběhl online odložený loňský ročník, na jaře v tradičním březnovém termínu také online ročník letošní. Podzimního běhu se zúčastnilo 43 žáků, většina z nich v kategorii Klokánek, kde obsadila první místo A. Poláchová (5. A) se 116 body ze 120 možných. V kategorii Benjamín skončila na 1. místě K. Múčková (7. A) s 99 body. Do jarního kola soutěže se zapojilo celkem 84 žáků, většina z nich opět v kategorii Klokánek. Nejúspěšnějšími žáky v jednotlivých kategoriích byli: Klokánek – A. Štejgerle (5. C) 115 bodů, Benjamín – V. Sypták (7. B) 114 bodů, Kadet – V. Šťastná (8. B) 67 bodů.

2019 – 2020

 

Dějepisná olympiáda Brno-město – okresní kolo

V okresním kole Dějepisné olympiády, které se konalo 16. ledna 2020 a kterého se zúčastnilo 50 soutěžících z 50 brněnských škol, získal  A. Ulčák 2. místo.

Soutěž Bible a my – postup do ústředního kola

Sourozenci Bialobokovi získali 1. místo ve svých kategoriích v okresním kole a postupují do ústředního kola soutěže, které se bude konat 20. března 2020 na Teologické fakultě UP v Olomouci.

Logická olympiáda – postup do krajského kola

Dne 1. listopadu proběhlo krajské kolo Logické olympiády, ve kterém nás úspěšně reprezentovaly A. Buchtová a A. Poláchová (umístily se v první polovině soutěžících).

Úspěch florbalového družstva naší školy

Školní florbalový tým se zúčastnil SLZŠ Brno ve florbale a po vynikajících výkonech, kdy z osmi zápasů prohrál pouze jediný zápas ve finále, obsadil druhé místo z celkového počtu 47 zúčastněných škol.

2018 – 2019

Ocenění pro talentované žáky města Brna

Ocenění pro talentované žáky města Brna získal A. Biroš za 3. místo v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro II. stupeň.

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

2017 – 2018sportovec (1) - kopie

FLORBAL
Florbalové výsledky

ŠPLH
Výsledky šplhu

ATLETIKA
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Celkové výsledky Atletického čtyřboje.

2016 – 2017

ATLETIKA
Krásné zakončení atletické sezóny
Pohár rozhlasu – závěr roku

FLORBAL
Memoriál J. Krejčíka ve florbalu
Novoměstský pohár ve florbalu

ŠPLH
Školní kolo soutěže ve šplhu

2015 – 2016

ATLETIKA
Běhy brněnské mládeže
Výsledky Běhů brněnské mládeže

Krajská kola Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje
Výsledky krajského kola Poháru rozhlasu

Atletický čtyřboj (2. stupeň)
Pohár rozhlasu – okresní finále

FOTBAL
McDonald´s Cup

ŠPLH
Okresní kolo ve šplhu
Obvodní kolo ve šplhu

FLORBAL
Think Blue. Cup ve florbale pro 1. stupeň ZŠ
Novoměstký pohár ve florbalu 3. – 5. tříd
Okresní kolo AŠSK 2. stupně