2018 – 2019

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

2017 – 2018sportovec (1) - kopie

FLORBAL
Florbalové výsledky

ŠPLH
Výsledky šplhu

ATLETIKA
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Celkové výsledky Atletického čtyřboje.

2016 – 2017

ATLETIKA
Krásné zakončení atletické sezóny
Pohár rozhlasu – závěr roku

FLORBAL
Memoriál J. Krejčíka ve florbalu
Novoměstský pohár ve florbalu

ŠPLH
Školní kolo soutěže ve šplhu

2015 – 2016

ATLETIKA
Běhy brněnské mládeže
Výsledky Běhů brněnské mládeže

Krajská kola Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje
Výsledky krajského kola Poháru rozhlasu

Atletický čtyřboj (2. stupeň)
Pohár rozhlasu – okresní finále

FOTBAL
McDonald´s Cup

ŠPLH
Okresní kolo ve šplhu
Obvodní kolo ve šplhu

FLORBAL
Think Blue. Cup ve florbale pro 1. stupeň ZŠ
Novoměstký pohár ve florbalu 3. – 5. tříd
Okresní kolo AŠSK 2. stupně