1. stupeň

 • návštěva divadel
 • návštěva domu ekologické výchovy Lipka – výukové programy
 • návštěva knihovny Jiřího Mahena
 • dopravní hřiště (3. a 4. ročník) – beseda s policisty
 • Mikulášská besídka
 • slavnost sv. Cyrila
 • týden Země
 • Já básnička – soutěž
 • Skřivánek – soutěž
 • beseda s lékařkou
 • Den krizových situací
 • Den otevřených dveří
 • Sportovní den
 • Den dětí
 • školní výlety, školy v přírodě
 • soutěž ve šplhu
 • lehkoatletický trojboj
 • programy pro školky
 • návštěvy galerií a muzeí
 • účast na sportovních (atletika, fotbal, florbal, šplh,..), výtvarných a jazykových soutěžích
 • zapojení se do projektů – Multikulturní výchova, Celé Česko čte dětem
 • účast na matematických soutěžích
 • výuka bruslení

2. stupeň

 • návštěva divadel a divadelních představení v cizím jazyce
 • návštěva domu ekologické výchovy Lipka – výukové programy
 • návštěva knihovny Jiřího Mahena
 • Mikulášská besídka
 • slavnost sv. Cyrila
 • týden Země
 • Krizový den
 • Den otevřených dveří
 • Sportovní den
 • Den dětí
 • školní výlety
 • lehkoatletické závody
 • návštěvy galerií a muzeí
 • účast na sportovních soutěžích (atletika, fotbal, florbal, šplh, šachy,…)
 • účast na výtvarných, matematických, dějepisných, zeměpisných, chemických a přírodovědných  soutěžích
 • lyžařský výcvikový kurz, jednodenní lyžařské zájezdy
 • volba povolání (miniveletr středních škol, veletrh středních škol, návštěva úřadu práce, dobrovolné testování žáků)
 • jazykové projekty a exkurze (návštěva Rakouského institutu, Den díkuvzdání, Palačinkový den, den sv. Patrika, Valentýn, svátek Všech svatých,…)
 • Noc vědců, Týden vědy
 • návštěva vědeckého parku VIDA, návštěva Bioskopu (Kampus MU)
 • preventivní programy (PPP Sládkova, Salesiánské středisko mládeže)
 • exkurze do Osvětimi, exkurze do Prahy