Základy první pomoci pro osmáky

V pátek 24. června jste mohli ve škole potkat partu mladých lidí s podivnými pomůckami a fingovanými zraněními na těle. Byli to studenti 2. ročníku Církevní střední zdravotnické školy z Grohovy ulice, kteří se svou paní učitelkou přišli našim osmákům přiblížit, jak poskytnout základní první pomoc. Všichni zúčastnění (jak instruktoři, tak žáci) byli moc šikovní a se zájmem se o daných věcech bavili a zkoušeli si je. Koneckonců to můžete posoudit sami z těchto fotek. Naživo to však bylo ještě lepší! Doufáme, že příští rok budeme moci kurz opět pro 8. třídy zrealizovat.