Hejného matematika

Učitelé I. stupně naší školy už několik let pracují v hodinách matematiky podle koncepce pana prof. Milana Hejného. Tento způsob výuky umožňuje budovat a rozvíjet nejen matematické dovednosti dětí, jejich intelektuální a komunikační schopnosti a tvořivost, ale také přispívá k rozvoji  jejich osobnosti v oblasti sociálního chování.
Naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků v matematických soutěžích, jsou úspěšní při přijímacím řízení
a spoluvytváří dobré základy pro nové kolektivy, které budují na II. stupni a vybraných SŠ.

Více informací o koncepci najdete na stránkách společnosti H-mat, o.p.s.

„Einsteinovo okénko“
je matematická nástěnka ve vestibulu školy, která nabízí žákům, kolegům, rodičům a přátelům školy zajímavé matematické úlohy. Na začátku každého měsíce je prezentována nová matematická úloha, jejíž řešení dobrovolníci odevzdávají do schránky na vrátnici. Na konci měsíce je vyvěšeno správné řešení a jsou sepsáni úspěšní řešitelé.  Všechny správné odpovědi se v průběhu celého školního roku shromažďují a před prázdninami jsou vylosováni úspěšní řešitelé, kteří dostávají drobnou odměnu.


Na naší škole se konaly matematické semináře z různých prostředí a lektorská setkání.

2016/2017

9.11. Dřívka a Parkety
Děda Lesoň

22.3. Rodina a úlohy o věku
Cyklotrasy a Autobusové linky

10.5. Součtové trojúhelníky
Hejného matematika na 2. stupni

Na tyto semináře se můžete přihlásit na stránkách H-mat.

I. Lektorské setkání
V pátek, 4. 11. 2016 se na naší škole uskutečnila první lektorská dílna s lektory Hejného matematiky pod vedením Dagmar Moťovské a Radky Halákové.
Jednalo se o dílnu: ANALÝZA VIDEÍ (se zaměřením na 1. stupeň). Cílem dílny bylo motivovat lektory a následně i učitele k natáčení vlastních hodin a poznat, co lze z její analýzy získat jako učitel i jako lektor. Po analýze konkrétních videoukázek následovala vzájemná diskuze s kolegy a sdílení při rozboru videozáznamu hodin.
Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře a bylo příjemným zakončením pracovního týdne.

II. Lektorské setkání
Na konci ledna, 27. 1. 2017 proběhlo na naší škole již druhé lektorské setkání. V jeho první části se lektoři věnovali analýze žákovských prací pod vedením RNDr. Dagmar Moťovské z Bratislavy. Na dílnu navazovalo regionální setkání lektorů, které vedla Mgr. Jana Hanušová. 

Čtěte příspěvek: Práce s chybou