MATEMATIKA NA 1. STUPNI

Učitelé I. stupně naší školy už několik let pracují v hodinách matematiky podle koncepce pana prof. Milana Hejného.  Tento způsob výuky umožňuje budovat a rozvíjet nejen matematické dovednosti dětí, jejich intelektuální
a komunikační schopnosti a tvořivost, ale také přispívá k rozvoji  jejich osobnosti v oblasti sociálního chování.
Naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků v matematických soutěžích, jsou úspěšní při přijímacím řízení
a spoluvytváří dobré základy pro nové kolektivy, které budují na II. stupni a vybraných SŠ.

Více informací o koncepci najdete na stránkách společnosti H-mat, o.p.s.

„Einsteinovo okénko“
je matematická nástěnka ve vestibulu školy, která nabízí žákům, kolegům, rodičům a přátelům školy zajímavé matematické úlohy. Na začátku každého měsíce je prezentována nová matematická úloha, jejíž řešení dobrovolníci odevzdávají do schránky na vrátnici. Na konci měsíce je vyvěšeno správné řešení a jsou sepsáni úspěšní řešitelé.  Všechny správné odpovědi se v průběhu celého školního roku shromažďují a před prázdninami
jsou vylosováni úspěšní řešitelé, kteří dostávají drobnou odměnu.

  • úloha na měsíc září

2015/2016

Hodina matematiky pro studenty FSS MU
Dne 26.11. se účastnili hodiny matematiky studenti katedry psychologie Masarykovy univerzity.

Otevřená hodina matematiky
Ve čtvrtek 12.11. proběhla ve třídě 4.A otevřená hodina matematiky pro učitele z Brna a okolí.

Návštěva z CZŠ sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí
Dne 20. 10. navštívili hodiny matematiky kolegové z církevní ZŠ. Po zhlédnutých hodinách ve 3., 4. a 5 třídě měli možnost probrat své postřehy a další dotazy k výuce matematiky.
     

Návštěva z PdF MU
Dne 13. 10. navštívily otevřenou hodinu matematiky RNDr. Růžena Blažková, CSc. a RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Seminář matematiky společnosti H-mat, o.p.s
Ve středu 17. února proběhl v odpoledních hodinách seminář PhDr. Jany Slezáková, PhD. z UK Praha o principech Hejného matematiky, který pokračoval seminářem z prostředí Autobus pod vedením sestry Hedviky.