All Saint’s Day – 6.AB

Slavnost Všech Svatých – All Saint’s Day oslavily společně obě třídy 6. ročníku. Dne 1.11. se sešly týmy dvou až tří žáků a plnily zábavné i vzdělávací úkoly na tematických stanovištích. Celou akci oživily zejména vydařené kostýmy světců, které si žáci navrhli a v anglickém jazyce okomentovali společně s prezentací života daného světce. Po zdárném navštívení stanovišť nechyběla veselá společnost nad pohoštěním, které jsme si nachystali a donesli.

Fotogalerie