Christmas v 3. a 7.třídách

V předvánočním čase jsme se s třetími (22.12) a sedmými třídami (19.12) vydali v hodinách angličtiny již tradičně zakusit pravou atmosféru anglických Vánoc.

V tento den přišli žáci sedmých tříd do školy slavnostně oblečeni, žáci třetích tříd měli za úkol přijít do školy oděni ve vánočních kostýmech (např. jako postavy z Betléma, vánoční stromeček, dárek, Santa atd.). Den pak dále pokračoval v sále po dobu dvou vyučovacích hodin, kde žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Mladší děti si vyrobily vánoční přání, učily se anglickou koledu, psaly dopis Santovi, rybařily vánoční slovíčka, starší žáci pak objevovali rozdíly slavení Vánoc v USA a Anglii, rozšiřovali si slovní zásobu, vyráběli postavy z Betléma a absolvovali spoustu dalších zábavně-naučných aktivit.  Akci jsme zakončili společným pohoštěním, které žáci sami doma připravili.

Doufáme, že se akce líbila a žáky obohatila o znalosti v oblasti trávení Vánoc v anglicky hovořících zemích. Nemalé díky patří i našemu rodilému mluvčímu Owenovi, který nám po oba tyto předvánoční dny asistoval.

Fotografie Xmas party 3. ročník
Fotografie Xmas party 7. ročník

xmas_party_3-1  xmas_party_7-1