Christmas – 3. a 7. ročníky

V předvánočním čase jsme se s třetími (19.12.) a sedmými třídami (17.12.) vydali v hodinách angličtiny již tradičně zakusit pravou atmosféru anglických vánoc.

V tento den přišli žáci sedmých tříd do školy slavnostně oblečeni, žáci třetích tříd měli za úkol přijít do školy oděni ve vánočních kostýmech (např. jako postavy z Betléma, vánoční stromeček, dárek, Santa atd.). Den pak dále pokračoval v sále po dobu dvou vyučovacích hodin, kde žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Mladší žáci si vyrobili vánoční přání, učili se anglickou koledu, hledali rýmující se baňky na stromečku, rybařili vánoční slovíčka, starší žáci pak objevovali rozdíly slavení vánoc v České republice a  Anglii, rozšiřovali si slovní zásobu, psali dopis Santovi a absolvovali spoustu dalších zábavně-naučných aktivit.  Akci jsme zakončili společným pohoštěním, které žáci sami doma připravili.

Doufáme, že se akce líbila a žáky obohatila o znalosti v oblasti trávení vánoc v anglicky hovořících zemích.

Fotogalerie