CHRISTMAS PARTY – 3.ABC + 7.AB

V předvánočním čase jsme se s třetími (17.12) a sedmými třídami (14.12) vydali v hodinách angličtiny již tradičně zakusit pravou atmosféru anglických Vánoc.

V tento den přišli žáci sedmých tříd do školy slavnostně oblečeni, žáci třetích tříd měli za úkol  přinést si vánoční kostým (např. kostým postavy z Betléma, vánočního stromečku, dárku, Santy atd.). V sále žáci po dvě vyučovací hodiny plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Mladší děti si vyrobily vánoční přání, učily se anglickou koledu, vyráběly si anděla z papíru nebo rybařily vánoční slovíčka, starší žáci pak objevovali rozdíly slavení Vánoc u nás a v Anglii, rozšiřovali si slovní zásobu, hmatem odhadovali, jaký předmět se skrývá ve vánoční podkolence a absolvovali spoustu dalších zábavně-naučných aktivit. Akci jsme zakončili společným pohoštěním, které si žáci z domu přinesli.

Doufáme, že se akce líbila a žáky obohatila o znalosti v oblasti trávení Vánoc v anglicky hovořících zemích.
Děkujeme i rodičům, kteří zejména těm menším pomohli s přípravou vánočního pohoštění a kostýmů.

Fotogalerie – 3. ročník
Fotogalerie – 7. ročník