Den díkuvzdání (THANKSGIVING DAY) 9.B

Dne 20.11. se v rámci výuky angličtiny konal v jedné z devátých tříd projektový den ke Dni díkuvzdání. Tento svátek je pro americkou kulturu významným dnem, kterého se účastní celé širší příbuzenstvo. Všichni zasedají u společného stolu s krocanem jako hlavním chodem a připomínají si příběh svých předků, kteří osidlovali Ameriku. Podobnou atmosféru jsme se snažili vytvořit i v rámci naší deváté třídy.

Celému dni předcházela důkladná příprava. Po teoretickém výkladu podstaty tohoto svátku i poslechovém videu byli žáci rozděleni do družstev, z nichž každé dostalo jiný úkol. „Kuchaři“ pomáhali s přípravou jídla a poté i servírováním, „dekoratéři“ zajistili zútulnění a vyzdobení třídy a další dvě skupinky žáků připravily program (hry, kvízy…) a divadelní ztvárnění prvního díkuvzdání. Celý den byl zakončen společným obědem ve slavnostně vyzdobené třídě. Vše se moc povedlo a krocan každému velmi chutnal.

Vzhledem k nedostatečné spolupráci žáků se v 9.A projekt nekonal.

Fotografie