Důležité sdělení – mimořádné ředitelské volno

Vzhledem k stále zvyšujícímu se počtu nemocných dětí se vedení školy rozhodlo jako preventivní opatření proti chřipkové nákaze udělit žákům dva dny ředitelského volna. Jedná se o pátek 27. 1. 2017 a pondělí 30. 1. 2017. Doporučujeme po tyto volné dny věnovat zdraví dětí více pozornosti a dodržovat hygienická pravidla. Obědy ve školní jídelně budou žákům na tyto dny odhlášeny. Školní družina a školní klub budou v provozu od 7:00 do 16:00 hod. (pro děti, jejichž rodiče nemají možnost zajištění hlídání).