Evropský den jazyků – 26. 9.

Cílem tohoto dne je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků. Snahou je všechny žáky povzbudit ke studiu nového jazyka či přimět je vytrvat u jazyka, kterému se právě učí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

Naše škola pro tento den uspořádala soutěž v přiřazování předmětů typických pro určitou zemi. Atmosféru dokreslovaly i tři dobrovolnice z osmých tříd, které byly oblečeny v kostýmech symbolizujících některé evropské státy (Francie, Norsko, Spojené království).

Všem žákům, kteří se zúčastnili děkujeme a výhercům gratulujeme!!!