Evropský den jazyků – 26. září

Evropský den jazyků, který se každoročně pořádá pro zvýšení povědomí o jazykové rozmanitosti v Evropě, oslavila naše škola dne 24.9. školní soutěží, jíž se účastnilo přibližně 200 žáků od 3. do 9. tříd. Smyslem této soutěže bylo poslechnout si, jakými různými jazyky se v Evropě mluví. Vyučující cizích jazyků se během přestávek pohybovali po chodbách a zdravili žáky ve zvoleném jazyce: „Vítej, dnes máme krásný den. Slavíme.” Zaslechnout jsme mohli živé jazyky jako norštinu, finštinu, holandštinu, polštinu, maďarštinu, islandštinu, slovinštinu, turečtinu nebo holandštinu, a dokonce i mrtvý jazyk latinu. Úspěšní výherci získali lákavou odměnu; prominutí testu z cizího jazyka.