Návštěva sv. Mikuláše

V pondělí 6. 12. se zastavil na naší škole sv. Mikuláš s andělem. Ke štěstí dětí čerty nechali v pekle, protože prý nebyli potřeba. Sv. Mikuláš apeloval na to, aby žáci pomáhali v této době svým učitelům víc než kdy dřív a aby si uvědomili, že i samozřejmé věci nejsou tak samozřejmé, jak si myslíme. Zmínil, aby žáci vytvářeli spolupráci mezi sebou i učiteli, byli ohleduplní ke svému okolí a k vybavení školy, nejen k tomu novému. Třída s. Hedviky dokonce vystřihla vysokoškolskou přednášku na téma života světce. Ostatní třídy měly v rukávu připravenou básničku, nebo písničku a odměněni byli sladkostmi. Uhlí nebo brambor nebyl udělen ani jeden.