Návštěva vědce v 9.B

Pondělí 31. 10. 2016 byl pro třídu 9.B významný den. Svou návštěvou nás poctil významný český vědec, nositel ocenění Česká hlava prof. Blahoslav Maršálek, Ph.D. Ve své přednášce nás seznámil se svou celoživotní prací – výzkumem sinic a zdůraznil nutnost neustálého vzdělávání a úsilí. Žáci si uvědomili, jak je toto téma pro ně aktuální vzhledem k blížícímu se konci školní docházky a  jejich úspěšnému vykročení do dalšího života.

vědec_9.B_2 vědec_9.B_1