Pasování prvňáčků AJ

Dne 5.9. 2018 proběhlo v prvních třídách již tradiční slavnostní pasování prvňáčků do stavu angličtinářského. Během druhé a třetí vyučovací hodiny za zvuku fanfár  navštívila naše první třídy „anglická královna Alžběta II.“ Děti před královnou poklekly a byly pasovány do stavu anličtinářského. O pořádek a klid ve třídě se postaral přísný policista, bonbóny žáky odměnila královnina dvorní dáma, fotografickou dokumentaci zajistil dotěrný fotograf a překlad z anglického jazyka obstaral seriózní překladatel. Sestry Edita i Immaculata se postaraly o slavnostní atmosféru a ozvučení. Této zábavné události se zúčastnila i naše paní ředitelka. Akce se velmi zdařila a doufáme, že na žáky zapůsobí motivačně.