Platná opatření v souvislosti s Covid-19

Podle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nejsou součástí vzdělávání na základní škole sportovní činnosti (s výjimkou prvního stupně ZŠ) a zpěv (podrobnosti zde: KHS Jihomoravský kraj).

Další platná opatření:

  • roušky ve společných prostorách školy
  • roušky ve výuce na druhém stupni.

Prosíme rodiče, aby svým dětem dávali dostatečný počet čistých roušek (minimálně dvě na den). Děkujeme!