Prevence přenosu infekční žloutenky – informace pro rodiče

Vážení rodiče,
na žádost Krajské hygienické stanice Vám předáváme tyto informace:
V průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A). Nejvíce případů je v současné době v městě Brně a jeho nejbližším okolí, u osob ve věkové skupině 20 – 44 let. Navzdory veškerým dosud nařízeným opatřením nelze zcela vyloučit další šíření nákazy, včetně možnosti šíření v kolektivu dětí předškolního a školního věku. Je tedy nezbytně nutné dodržovat tyto základní zásady prevence,
a to především důslednou hygienu rukou:

  • mytí rukou teplou vodou a mýdlem – po každém použití WC, před každou konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí, po použití hromadné dopravy apod.,
  • zcela nevhodné je pití z jedné lahve (otírání hrdla lahve rukou), společné ukusování svačin, sdílení cigaret,
  • pro případ, kdy nelze ruce pořádně umýt, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu na ruce nebo jednorázovými dezinfekčními ubrousky.

Jako další vhodné preventivní opatření doporučuje KHS očkování proti hepatitidě typu A.
Žáci CMcZŠ byli o těchto preventivních opatřeních poučeni a Vás  žádáme o součinnost. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavlína Vojtěchová
ředitelka CMcZŠ