PROJECT DAY – Environmental Problem – 23.5.2017

Ukázka výuky angličtiny v 8.ročníku
Tento den proběhla již tradičně prezentace projektů na dané téma.
Naše škola pracuje s učebnicemi PROJECT, jejichž cílem je žáky seznámit s určitým tématem a s ním spojenou slovní zásobou, žáky naučit reagovat praktickými frázemi i používat nový gramatický jev v příslušné lekci představený.
Na závěr žáci vypracovávají projekt, v kterém aplikují vše, čemu se v lekci naučili.
Tentokrát bylo úkolem zpracovat jedno z ekologických témat dle vlastního výběru.
Zde si můžete prohlédnout, jak se práce zdařila.