PROJECT LESSON – My Town – 21.11.2019

Naše škola pro výuku angličtiny od 4.ročníku dlouhodobě využívá akreditované učebnice PROJECT nakladatelství Oxford. Jde o učebnice, jejichž cílem je žákům představit cizí jazyk v reálném kontextu a opravdových situacích, rozvíjí slovní zásobu, učí žáky umět reagovat praktickými frázemi i používat nový gramatický jev v příslušné lekci představený.

Na závěr každé lekce žáci vypracovávají projekt, v kterém aplikují vše, čemu se v nové lekci naučili.

V pátých ročnících mají žáci za úkol vytvořit společně město, které poté prezentují zbytku třídy.

Zde si můžete prohlédnout, jak se jim práce zdařila.