Projekt DigiMe

Dne 25. 5. 2022 se konala závěrečná soutěž škol v projektu DigiMe.  V  prostorách vědeckého parku VIDA měla každá škola za úkol předvést svůj dlouhodobý žákovský projekt za pomocí zakoupené moderní techniky. Naši žáci z 9. ročníku představili svůj projekt modelu školy, který vymodelovali ve SketchUpu a následně vytiskli v 3D tiskárně.   Úspěšně ho pak představili i na soutěži. Závěrem bychom chtěli poděkovat SVČ Lužánkám za možnost pracovat s moderními technologie a vylepšit tak své digitální a mediální dovednosti, které chceme v budoucnu dále rozvíjet.