Projekt Edison

Projekt Edison na CMcZŠ (25.2. – 1.3.2019)

Projekt Edison je opět za námi! 25. února na naši školu dorazilo šest stážistů z celého světa. Letos se k nám podívali Aria z Číny, Meilia z Indonésie, Melike z Turecka, Rajan z Indie, Salome z Gruzie a Andrii z Ukrajiny. Stážisté jsou většinou vysokoškolští studenti. Projektu se zúčastnili žáci druhého stupně a příležitostně i nižší ročníky. Celý projekt probíhal v angličtině, výukou počínaje a běžnou komunikací konče. Stážisté připravili set anglických přednášek o vlastní kultuře, zemi a jazyku.

Přednášky byly pojaty interaktivně a stážisté prokázali velkou sociální zdatnost. Žáci si mohli vyzkoušet čínskou tónickou výslovnost, tradiční turecké tance nebo napsat své jméno gruzínským písmem. Na přednáškách mohli též poznat historii daných zemí, sociální uspořádání a v neposlední řadě i jídlo a oděvy. Stážisté neváhali studentům odpovídat na dotazy a jazyková bariéra se prakticky neprojevila. V diskuzích se naopak otevřela i některá palčivá témata moderní doby, jako například nedávná válka o Osetii. Většina dotazů však směřovala ke každodennímu životu, a dozvěděli jsme se tak například o Rajanově jezdecké vášni, či jídlech, které ráda vaří Salome.

Týden završila akce Global Village, konající se v sále, na které žáci plnili zadané úkoly, od indického zpěvu, psaní v gruzínštině až po ochutnávku ostřejšího indonéského jídla. Stážisté byli milí a kooperativní, a ani koncem týdne na sobě nedali znát únavu.

Naši školní reportéři se jednotlivých stážistů ptali stážistů na dojmy z projektu.

1. Jak se návštěvníkům učilo, přednášelo a celkově žilo v srdci Evropy?

Meilii se učilo moc krásně, ovšem uvítala by trochu ostřejších chutí v českém jídle. Domů si s sebou však poveze mnoho našich sladkostí.
Rajan byl příjemně překvapen jazykovou vybaveností našich žáků, neboť nebyl problém na přednáškách žertovat a hrát složitější hry, což nečekal v zemi kde se nemluví desítkami jazyků, jako v Indii.

2. Jak stážisté vnímají nějaké rozdíly mezi českými žáky a těmi ze své rodné země:

Andrii a Melike rozdíly nevidí, děti jsou podle nich všude stejné.
Podle Arii jsou české děti o něco aktivnější v hodinách a trochu tvořivější.
Meilia byla stejně jako Rajan překvapena jazykovými dovednostmi českých žáků

3. Co si z projektu přivezou domů, jaké dojmy, věci a vzpomínky.

Salome si přiveze spoustu zážitků a mnohem menší strach z mluvení před velkou skupinou lidí.
Melike si utvořila seznam středoevropských míst, které by ráda navštívila.
Meilia již zmínila sladkosti a zákusky.
Andrii si přiveze mnoho vzpomínek a kontakt na nové přátele.

Všichni se shodnou na tom, že se jim příjemně učilo, a vychvalovali organizaci projektu i zázemí poskytnuté hostitelskými rodinami

Projekt Edison přináší žákům možnost poznat lidi z celého světa, pochopit kulturní a jazykové rozdíly a zároveň je nutí tyto rozdíly překonávat na základě vlastních zkušeností, jazykových i sociálních. Projekt zároveň učí toleranci a humanitě. Mnozí žáci byli překvapeni, nakolik podobně žijí Evropané a lidé v Indonésii, kolik zkušeností máme společných, ačkoliv je mezi námi veliká fyzická i jazyková vzdálenost. Intenzivnější kontakt s lidmi ze zahraničí zároveň utužuje jazykové sebevědomí, žáci se přestávají bát mluvit cizí řečí a postupně mohou odbourávat jazykové i sociální bloky.

Obrovské poděkování patří všem hostujícím rodinám, které nabídly ubytování, a zároveň všem kolegům podílejícím se na organizaci. Nebýt kolektivního úsilí, projekt by nemohl proběhnout tak hladce. Těšíme se na příští ročník.