Putování na Klimentka 1. října

Sestry z kongregace sv. Cyrila a Metoděje zvou přátele školy s rodinami na putování na horu sv. Klimenta u Osvětiman. Toto místo je pro nás důležité, neboť právě zde s velkou pravděpodobností dokončili sv. Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny a působili zde po příchodu na Velkou Moravu.

Pouť proběhne v sobotu 1. října 2022. Můžete putovat spolu s některými sestrami pěšky z Velehradu (sraz v 7:45 u kláštera – Hradišťská 142) nebo přijet autem do Osvětiman či Koryčan a doputovat kousek na Klimentek pěšky. Mše svatá bude ve 13:00 a pak bude následovat drobné občerstvení. Těšíme se na vás.