Sbíráme hliník!

Naše škola se zapojila do soutěže ALUMINATOR (www.aluminator.cz). Jedná se o soutěž škol ve sběru hliníku.
Předmětem sběru je hliníkový odpad, který produkujeme převážně v domácnosti.

Sbíráme:

  • nápojové plechovky (od nealkoholických nápojů, energetických nápojů, piva apod.)
  • víčka od jogurtů
  • obaly od sprejů, deodorantů
  • hliníkové fólie používané v potravinářství

Často je hliníkový výrobek doplněn označením, že se jedná o recyklovatelný materiál z hliníku. Označení je buď textem ALU,
nebo číslicí 41.

Žáci 1. stupně nosí hliníkový odpad paní učitelce Hedvice Šebkové, žáci 2. stupně paní učitelce Haně Nové.

Současně se soutěží škol probíhá soutěž tříd. Každá třída má vlastní nádobu, do které se hliníkový odpad ukládá.
Třída, která nasbírá největší množství, obdrží finanční příspěvek, aby si po skončení soutěže mohla dopřát Den s třídním učitelem podle vlastního výběru (vítězná třída bude vyhodnocena zvlášť  za 1. i za 2. stupeň).

Všem rodičům předem děkujeme za podporu této nové aktivity!

aluminator_skolni_sber_hliniku_2017