Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. září 2017 v 8:00 hodin v kostele svatého Augustina slavnostní mší svatou. Po jejím skončení odchází všichni žáci domů, pouze žáci prvního ročníku a jejich rodiče pokračují dále do školy, kde proběhne seznámení dětí s třídními učitelkami a krátká informační schůzka pro rodiče.

Školní družina a školní klub bude v provozu již od 4. září v době od 6:30 do 17:00.

Školní jídelna zahájí provoz 5. září. Upozorňujeme rodiče, kteří budou 4. září nechávat svoje děti ve školní družině nebo školním klubu, aby jim dali větší svačinu. Děkujeme za pochopení.