Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne následujícím způsobem:

První stupeň – zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. září 2021  v 8:00 slavnostní mší svatou v kostele sv. Augustina, po mši žáci odcházejí domů (první třídy pokračují do školy), případně do školní družiny. Žáci se přede mší sejdou se svými třídními učiteli v době od 7:30 do 7:50 v jednotlivých třídách, kde absolvují povinné testování (škola pokračuje v RT-PCR testech), poté se přesunou do kostela.

Žáci 1. tříd se otestují po mši svaté ve své třídě (s dopomocí rodičů).

Žáci druhého stupně budou mít slavnostní zahájení školního roku mší svatou 2. září v 8:00 (po mši pokračují do školy na třídnické hodiny), ve středu 1. září se dostaví do školy na 9:00 na RT-PCR test a krátké setkání se svými třídními učiteli (ve škole se zdrží do 9:30 hod.). Třída 6. B odjíždí 1. září 2021 na adaptační kurz, povinné testování absolvuje 31. 8. v 9:00 na školním hřišti (při nepříznivém počasí v sále školy).

Podrobné informace o organizaci zbývajících dnů prvního školního týdne žáci obdrží na třídnických hodinách.

Všem žákům, rodičům i učitelům přejeme klidný a pohodový začátek nového školního roku!