Střídavá výuka na CMcZŠ

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá výuka, jejímž cílem je organizovat vzdělávání na přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
Na CMcZŠ byly třídy 2. stupně rozděleny do dvou skupin takto:
– od 12. do 16. října se třídy 6.A, 6. B, 7.A, 7.B vzdělávají distančně (podle rozvrhu, který žáci dnes ve škole obdrželi, aktuálně se zobrazuje i v Edookitu),
– od 12. do 16. října se třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B vzdělávají prezenčně (podle běžného rozvrhu),

– od 19. do 23. října se třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B vzdělávají distančně (rozvrh žáci obdrží během příštího týdne),
– od 19. do 23. října se třídy 6.A, 6. B, 7.A, 7.B vzdělávají prezenčně (podle běžného rozvrhu).

Pokud dítě během distanční výuky onemocní, je potřeba ho omluvit třídnímu učiteli. Komunikace a zadávání práce probíhá přes Edookit, online výuka přes Microsoft Teams. Žáci, kteří nebyli tento týden ve škole a nemají doma potřebné učebnice, si je mohou vyzvednout ve svých třídách během pondělí (případně během týdne) vždy do 15:00 hod.

Školní jídelna umožní oběd i žákům, kteří se vzdělávají distančně (na týden od 12. do 16. října byly obědy všem žákům šestých a sedmých tříd odhlášeny, pro objednání prosím kontaktujte školní jídelnu mailem: frantisek.herman@bigy.cz, tel: 602 713 444). Pro žáky v distančním vzdělávání bude oběd vydáván v 13:45 hod.

MŠMT dále provedlo změnu v organizaci školního roku – dny 26. a 27. října 2020 byly stanoveny jako volné dny. Na tyto volné dny dále navazují dny 28. října 2020 (státní svátek) a 29. a 30. října 2020 (podzimní prázdniny).