Thanksgiving day (9.A + 9.B)

Dne 24.11. a 1.12. se již tradičně konal v devátých třídách projektový den ke Dni díkuvzdání. Tento svátek je pro americkou kulturu významným dnem, kterého se účastní celé širší příbuzenstvo. Všichni zasedají u společného stolu s krocanem jako hlavním chodem. Podobnou atmosféru jsme se snažili vytvořit i v rámci našich devátých tříd.

Celému dni předcházela důkladná příprava. Po teoretickém výkladu podstaty tohoto svátku i poslechovém videu byli žáci rozděleni do družstev, z nichž každé dostalo jiný úkol. „Kuchaři“ pomáhali s přípravou jídla a poté i servírováním, „dekoratéři“ zajistili útulnost a výzdobu třídy a další dvě skupinky žáků připravily program (hry, kvízy…) a divadelní ztvárnění prvního díkuvzdání. Celý den byl zakončen společným obědem ve slavnostně vyzdobené třídě. V 9.B byl tento den přítomný i rodilý mluvčí Owen, který pomáhal s organizací a nácvikem divadla. Vše se moc povedlo a krocan každému velmi chutnal.

thanksgiving_day-1  thanksgiving_day-3