Týden pro Mary’s Meals – vyhodnocení

Všechny děti vzaly akci velmi vážně a s velkým úsilím se snažily své obědy dojídat.
Moc si toho vážíme. Celkem bylo nasbíráno 1 640 nálepek. 1 nálepka má hodnotu 2 Kč, tzn. jeden náš snězený oběd = jeden oběd pro děti v chudých zemích.
Za nálepky nám tedy dá sponzor 3 280 Kč a k tomu ještě připočteme dar od dětí a rodičů z 6. A, který činí 4 300 Kč. Celkem tedy 7 580 Kč, což vystačí na celoroční stravování pro 18 dětí. Žaky 6. A velmi oslovil dokument, který jsme si o Mary’s meals promítali a zeptali se rodičů, zda by tento projekt mohli finančně podpořit. Peníze organizaci Mary’s meals předá naše koordinátorka sestra Edita.

V akci pokračujeme do konce školního roku. Dětem po dobré zkušenosti dáváme důvěru. Pokud se jim podaří dojíst oběd, mohou si samy vzít nálepku a nalepit si ji do společného hrnečku.