Volby do školské rady

Se školním rokem 2020/2021 končí tříleté období, na které je volena školská rada. Ředitelka školy proto dne 23. srpna 2021 vyhlásila volby do školské rady, které proběhnou ve čtvrtek 23. září 2021 v den konání prvních třídních schůzek. Školská rada pracuje v devítičlenném složení (3 zástupci za zřizovatele, 3 za pedagogické pracovníky, 3 za zákonné zástupce žáků školy). Prosíme rodiče, kteří by měli zájem stát se členy školské rady, aby nejpozději do 16. září 2021 kontaktovali zástupkyni ředitelky Mgr. Hanu Novou (nova@mczs.cz). Školská rada v novém složení se sejde 14. října 2021.