Vyhlášení voleb do školské rady

Dne 20. 8. 2018 vyhlásila ředitelka CMcZŠ Mgr. Pavlína Vojtěchová volby do školské rady, a to z důvodu vypršení tříletého období, na které je školská rada volena. Volby se uskuteční dne 20. září 2018 na prvních třídních schůzkách.

Školská rada má devět členů. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí ze svých řad tři členy školské rady, pedagogové volí tři členy školské rady a tři členy navrhuje zřizovatel.

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají zájem o práci ve školské radě, aby do 10. září 2018 kontaktovali některého z členů volební komise, případně předali volební komisi návrhy na zástupce ze svých řad. Za ochotu úzce spolupracovat se školou předem děkujeme!

Složení volební komise: Mgr. Gabriela Mlčáková (mlcakova@cmczs.cz), Mgr. Hedvika Šebková (sebkova@cmczs.cz), Mgr. Jana Vaňková (vankova@cmczs.cz)