Výlet do Zoo – 5.ABC

Jako rozšíření výuky anglického jazyka jsme se společně s 5.A, 5.B a 5.C 22.6. vydali na výlet do zoo. Zatímco žáci obdivovali exotickou faunu, vyplňovali hravý pracovní list. K tomu jim pomáhali informační tabule. Dozvěděli se například, čím se živí medvěd kamčatský, jak dlouhé jsou surikaty, odkud pochází alpaka a v jak velikých skupinkách se pohybují vlci. I přesto, že bylo hodně teplo a v zoo netekla voda, výlet jsme si moc užili a budeme na něj rádi vzpomínat.

Fotogalerie