Výměnný pobyt ČR-Polsko – druhá realizace

Výměnný pobyt ČR-Polsko – druhá realizace

(6.10 – 12.10 2019)

Naše škola se na základě skvělé zkušenosti z minulého roku rozhodla opět uskutečnit výměnný pobyt s polskou školou ve Varšavě. Jedná se o katolickou dívčí školu, kterou zřizují sestry Nazaretánky a život i typ školy je velmi podobný tomu našemu. Tato škola sídlí v nádherné historické budově uprostřed Varšavy. Oproti minulému roku se  výměna soustředí na česko-polskou spolupráci žáků prostřednictvím práce na projektu. Hlavní cíl projektu  se zaměřuje na propojení česko-polských tradic a historických událostí, co největší komunikaci v angličtině a navázání aktivního přátelství mezi česko-polskými dvojicemi žáků.

První část výměny – kdy naši žáci cestují do Varšavy – proběhla v termínu 6. 10. – 12. 10. V letošním roce se této události zúčastnilo 13 žáků z 6. – 9. ročníků  v doprovodu p. uč. Vaňkové a p. uč. Navrátilové. Cestou do Varšavy nervozita žáků stoupala, někteří se obávali, jestli si budou s polskými dětmi rozumět jazykově či povahově. Všechny obavy se však brzy rozplynuly. Na nádraží nás čekalo vřelé přivítání hostitelskými rodinami, nešetřilo se úsměvy ani objetím.

A co vše naši žáci zažili? Všichni aktivně  vyhledávali informace ohledně známých polských velikánů v terénu, kdy např. každá návštěva pamětihodnosti nesla úkol zjistit potřebné informace a ty poté aplikovat v projektu. Dále pak žáci pomocí scének v kostýmech ztvárnili tři důležité události polských dějin, ve kterých hrál český národ podstatnou úlohu, učili se polské tance, naučili se polskou písničku. Nedílnou součástí byla i aktivní účast našich žáků přímo ve vyučování (angličtina, tělocvik, informatika, hudební výchova), kde si žáci mohli zažít, jaké by to bylo chodit do školy v jiné zemi i porovnat vzájemnou úroveň angličtiny i vyučování. Nedílnou součástí výměny byla i návštěva důležitých pamětihodností. Naši žáci měli možnost navštívit muzeum M. C. Sklodowské, interaktivní muzeum F. Chopina i úžasné vědecké centrum M. Koperníka.

Návštěva Polska se velmi zdařila a již se těšíme, až naši polští přátelé přijedou v květnu k nám do Brna.

Výměnný pobyt se uskutečnil díky finanční podpoře Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Brna.

Fotogalerie