Zahájení nového školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhne v 8:00 hodin v kostele sv. Augustina mše svatá pro 1. stupeň, poté se žáci 1. ročníku přesunou do svých tříd s třídními učitelkami, ve třídách se uskuteční informativní schůzky pro rodiče prvňáčků. Žáci ostatních tříd odcházejí domů, popřípadě do školní družiny. Upozorňujeme, že obědy na 1. 9. 2022 jsou pro všechny děti zrušeny, je nutné je objednat. Od 2. 9. již funguje automatické objednávání.

Žáci 2. stupně přijdou do školy v 9:00 hodin, kde se přivítají s třídními učiteli (do 9:30).

Zahajovací mše sv. pro 2. stupeň bude v pátek 2. 9. v kostele sv. Augustina v 8:00 hodin, poté následují třídnické hodiny ve třídách (program: učebnice, školní řád, bezpečnost,…). Na 1. stupni proběhne v pátek výuka – třídnické hodiny od 8:00 hodin. Páteční vyučování končí v 11:35 hodin (obědy viz rozpis).

V pátek 2. 9. 2022 končí výuka v 11:35 hodin.

Nástupy na oběd:
10:45 – 1.ABC
11:00 – 2.ABC
11:10 – 3.AB, 4.A
11:20 – 4.BC, 5.A
11:30 – 5.BC, 9.A
11:35 – 9.B, 8.AB
11:40 – 7.AB
11:15 – 6.AB

Aktualizovaná tabulka (Fyzika 6.A a 8.B) s přehledem požadovaných sešitů pro 2. stupeň ve školním roce 2022/2023 najdete zde.