Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne vzhledem ke COVID-19 následujícím způsobem:

První stupeň zahájí školní rok 1. září 2020 v kostele sv. Augustina, mše svatá začne v 8:00 hod. Po mši pokračují do školy pouze žáci prvních tříd se svými rodiči, ostatní žáci odcházejí domů, případně do školní družiny (ŠD je v provozu do 17:00). Školní jídelna 1. září nevaří, je třeba dát dětem větší svačinu.

Druhý stupeň zahájí školní rok 1. září 2020 v 8:15 hod. krátkou informační schůzkou s třídními učiteli ve svých třídách, po jejím skončení odchází domů. Slavnostní zahájení školního roku pro druhý stupeň proběhne ve středu 2. září 2020 při mši svaté v kostele sv. Augustina, začátek mše v 8:00 hod.